Disse beslaglagte fiskefluene inneholder fjær fra den truede arten Brokadehane.

Tok beslag i fiskefluer laget av truet fugleart

Politiet gjorde i en aksjon i går beslag av 1515 fiskefluer av fjær fra brokadehane. Produkter av brokadehane er regulert av CITES-regelverket for handel med truede arter og det er ikke gitt tillatelse til import av slike fiskefluer.

Etter anmeldelse fra Miljødirektoratet hadde politiet i går som del av etterforskningen undersøkt lagrene til fire grossister av fiskefluer. Hos en av grossistene ble det gjort beslag i 1515 fiskefluer som inneholdt fjær fra brokadehane, også kjent som jungelhane eller jungle cock.

I tillegg ble det andre steder tatt beslag i et mindre antall fiskefluer samt fjær og nakker fra fuglen.  Aksjonen ble ledet av miljøkoordinator i Romerike politidistrikt og de deltakende politikontorene hadde bistand fra Tollvesenet og Miljødirektoratet.

Ingen tillatelser gitt

Politiet har nå satt i gang videre undersøkelser for å stadfeste hvorvidt materialet som er funnet er lovlig importert eller ikke. Fjær og fuglenakker kan stamme fra lovlig import fra oppdrett av fuglen. Det er imidlertid ikke gitt noen tillatelser til import av ferdige fiskefluer av brokadehane i Norge de siste ti år.

 Miljødirektoratet ble gjennom tips gjort kjent med kommersiell innførsel av produkter fra brokadehane. Innførsel er underlagt konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES), og er forbudt etter norsk lov uten CITES import tillatelse utstedt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er norsk ansvarlig myndighet for CITES-konvensjonen.

– Handel med truede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet globalt, og den tredje største illegale handelsvaren internasjonalt. Vårt inntrykk er at norsk handelsnæring stort sett opptrer innenfor regelverket, men vi ser dessverre en del eksempler på at privatpersoner og firmaer i Norge importerer produkter fra truede arter uten nødvendig tillatelse, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Krever tillatelse

CITES-konvensjonen regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Avtalen gjelder alle land i verden og alle typer produkter, uansett alder eller opprinnelse.  Enhver forsendelse av arter som er listet på CITES skal følges av en CITES eksporttillatelse som dokumenterer at produktene er kontrollert og funnet legale for eksport. Originaltillatelse skal ved innførsel til Norge tollbehandles ved norsk tollsted. Deretter oversendes originaltillatelsen til Miljødirektoratet.

Produkter fra brokadehane er regulert under CITES liste II. Les mer om CITES og CITES-listene her. 

Svart marked

Brokadehane har vært regulert under CITES siden 1975 fordi bestanden har vært under sterk nedgang på grunn av jakt. Fuglen er viltlevende i India, og India har et eksportforbud på denne arten. Dette har ført til et svart marked for omsetning av «billige» nakker av fuglen i India (NOK 50,- per nakke), fremfor lovlige nakker fra oppdrett (NOK 1000,- til 1500,- per nakke). Hver nakke inneholder nok fjær til å produsere 50-100 fiskefluer. Ved å produsere ferdig bundne fiskefluer i for eksempel Kenya øker verdien på produktet kraftig ved at hver fiskeflue kan selges for 20-50 kroner eller mer per stykk.

– Fiskefluer med fjær fra brokadehane er populære blant fiskerne og vi vet at det er en god del slike fluer i omløp. Vi kjenner til en begrenset lovlig innførsel av hele nakker av brokadehane fra oppdrett i England, men det er ikke registrert CITES-tillatelser for import av ferdigbundne fiskefluer det siste tiåret, sier Svarte.

Tidligere aksjoner

Direktoratet gjennomførte en aksjon på tidlig 90-tall hvor det ble funnet betydelig mengder ulovlig importerte fjær fra brokadehane og fiskefluer med slike fjær. Fluer med slike fjær er populære blant fiskere og det vi har sett eksempler på  fiskefluer med påsatt brokadehanefjær lagt ut for salg på nettet. Spesielt gjelder dette for sjøørret- og laksefluer.

Direktoratet har registrert en nedgang i beslag av illegal innførsel av hele nakker, og samtidig en liten mengde lovlig innførsel av hele nakker med opprinnelse fra verdens eneste produsent med et visst omfang på produksjonen.

 

Kontakt:

Seksjonssjef Gunn Paulsen, artsseksjonen
telefon 92859390

Seniorrådgiver Øystein Størkersen, arsseksjonen
telefon 930 63 971

Hos politiet:
Politiadvokat Bjørn Arne Tronier
telefon 909 96 293

Politioverbetjent Svenn R. Gundersen
telefon 915 12 390

Tema