Naturveiledere fra Statens naturoppsyn veileder barn i Langedrag Naturpark. Foto: Ida Glemminge

Inviterer til nærkontakt med natur og arter

Statens naturoppsyn (SNO) inviterer folk til å oppleve og bli bedre kjent med livet i naturen flere steder rundt om i landet, i forbindelse med verdens biomangfolddag 22.mai. Nærkontakt med fjellrev, vandring i bjørnens rike og fuglekikking er blant aktivitetene. - Interessen blant publikum for å oppleve natur og dyr er økende, sier SNO-direktør Pål Prestrud.

 Å formidle kunnskap om mangfoldet i naturen til både skoleelever og den voksne befolkningen er en viktig oppgave for SNO.   - Gjennom å oppleve natur og arter på nært hold får vi en dypere forståelse av samspillet i naturen og hvorfor det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet, sier Prestrud.

Det er stor bredde i type aktiviteter og temaer for de lokale arrangementene denne uka.  Noen er spesielt rettet mot barn og unge, mens andre passer for voksne og for familieutflukter. Det er alt fra vandring i bjørnens rike til trekkfugllek og mating av fjellrever.

SNO, som er en del av Miljødirektoratet, legger stor vekt på å formidle kunnskap og opplevelser i og om naturen. Det legges også vekt på å formidle sammenhengen mellom natur og samfunn og hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke og forandre forhold i naturen.  

- Det er viktig at folk har kunnskap om betydningen av naturmangfold. Å oppleve flotte ting i naturen er en vesentlig del av det å lære og skape engasjement om dette. Jeg håper derfor at mange vil delta i disse spennende arrangementene, sier miljødirektør Ellen Hambro.
I alt 11 personer er ansatt som heltids naturveiledere. Her er en oversikt over hvor disse finnes og hva de tilbyr.

Lokale arrangement i anledning biomangfolddagen:

22. mai: Fuglekikking ved Prestvatnet i Tromsø.

SNO har samarbeid med Ishavskysten friluftsråd, og prosjektet Friluftsliv for alle som i hovedsak er beregnet på barn og unge. Den 22. mai vil det bli tilbud om å være med på fuglekikking på Prestvannet i Tromsø.

"Å leve med rovdyr" i Lierne, Nord-Trøndelag.

Prosjektet ”Å leve med rovdyr” har vært gjennomført i Lierne i flere år, med tilbud til skoleklasser i regionen om å bli med på en ”vandring i bjørnens rike”. I samarbeid med Lierne nasjonalparksenter driver SNO naturveiledning, der elevene kan bli med ut for å se spor etter rovdyrene og lære  om hvordan de lever.  Tilbudet må forhåndsbestilles. På Biomangfolddagen kommer 18 elever og to lærere fra Nærøysundet skole på besøk.

23. Mai: Fuglekikking ved Slettestjønna naturreservat, Rennebu, Sør-Trøndelag

SNO har i samarbeid med Kvikne skole tur til Slettestjønna naturreservat med fuglekikking og friluftsliv.

24. mai: Fjellreven i fokus på Langedrag Naturpark, Nore og Uvdal kommune, Buskerud 

Lørdag den 24. mai er det den nysgjerrige fjellreven som står i fokus, når SNO og Langedrag Naturpark sammen lager et stort familiearrangement på fjellgården ved Tunhovd.

Dagen byr på mange spennende aktiviteter for både store og små. Alle barn kommer gratis inn i parken denne dagen, og alle barnehager og skoler i regionen er spesielt invitert.

Sammen med naturveilederen kan du undersøke hvem fjellreven er, og lære mer om dens rolle i naturen. Fjellrevforsker og forfatter Nina Eide kommer også for å fortelle om fjellrevene i Norge, og leser fra sin barnebok «Møt Fjellreven».

Du kan bli med inn til fjellrevene og reinsdyra og hjelpe til med å gi dem mat! Kanskje kommer fjellreven og spiser av hånden din? Du kan lage din egen revemaske, og du kan ta naturkunnskapsbeviset.

25. mai: Fuglenes dag på Holmen natursenter i Tønsberg,  Vestfold 

Ilene naturreservat er et rikt fugleområde der Holmen våtmarkssenter ligger. Der arrangerer SNO sammen med fylkesmannen i Vestfold fuglenes dag. Det vil bli naturveiledning for barn og unge, og du kan bli med på en trekkfugllek, med fokus på betydning av våtmarksområder. Egil Soglo, SNO, vil holde et foredrag om klimautfordringene,  rettet mot ungdom; «Klima, hva skjer’a?»

22. – 25. mai: Nasjonalparkfestival i Årdal, Sogn & Fjordane

Den årlige Nasjonalparkfestivalen i Årdal holdes hele helga 22. – 25. mai, for 14. gang.  SNO skal ha stand med lavvo på torget i Øvre Årdal lørdag 24. mai, med informasjon knyttet til nasjonalparkene og det biologiske mangfoldet.

Relaterte lenker

Tema