Ny film for skolen om klima og økosystem

Økosystemene har alltid vært i endring, men nå påvirkes miljø- og klima så mye av oss mennesker at planter og dyr får problemer med å tilpasse seg. Vil du lære mer om hva som er i ferd med å skje, kan du se film om økosystemer i endring på www.klimafilm.no.

Klimafilmer

Økosystemer i endring

Klimasystemet

Klimaforskning

Klimatiltak som virker

Klimaavtaler

Klimatilpasning i Norge

Klimatilpasning i Sør-Afrika

Alle filmene kan brukes fritt etter reglene som følger av Creative Commons-lisens.

Filmen "Økosystemer i endring" er den syvende filmen om klimaet og klimaendringer utviklet for skoleverket.

Miljødirektoratet, CICERO Senter for klimaforskning, Naturfagsenteret og Snøballfilm står bak en undervisningspakke om klimaet for elever og lærere i grunnskolen og videregående skole. Undervisningsopplegget består av filmer, oppgaver for elever og undervisningsmateriell for lærerne.

Filmene og undervisningsmateriellet på www.klimafilm.no dekker kompetansemål innen en rekke fag.

Sårbare økosystemer

Den ti minutter lange filmen som nå er lagt ut, handler om hvor sårbart økosystemene våre er for klimaendringer. Innholdet bygger på oppdatert forskning, presentert på en lettfattelig måte.

Det skal til sammen produseres 10 filmer i undervisningspakken.

Tema