Overkrysset avfallsbeholder: Det lille merket skal minne oss på at ingen batterier skal i søpla. Foto: Istockphoto.

Batterier med merkefeil

Alle brukte batterier, uansett type, skal leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Men i en kontrollaksjon fant Miljødirektoratet at mange batterier mangler merket som viser at de ikke skal kastes i restavfallet.

Merket med en avfallsbeholder med kryss over skal stå på alle typer batterier. Regelen om at ingen batterier skal kastes i restavfallet ble innført i EU- og EØS-landene i 2012.

Ordningen gjør at verdifulle materialer gjenvinnes, og at miljøgifter ikke kommer ut i kretsløpet og matfatet til dyr og mennesker.

Hvert fjerde batteri

Batteriregelverket

Batterier er regulert blant annet gjennom produktforskriften og avfallsforskriften, som stiller krav til kjemisk innhold, merking, gratis mottak og informasjon til forbrukere.

Avfallsforskriften krever at alle som selger batterier har plikt til å ta i mot batterier av samme type gratis. Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Alle batterier skal merkes med en overkrysset avfallsbeholder.

Batterier med kvikksølv, kadmium eller bly over angitte grenseverdier skal merkes med det kjemiske symbolet for metallet, henholdsvis Hg, Cd eller Pb.

Bærbare oppladbare batterier og bilbatterier skal merkes med kapasitet.

Kontrollen viste at hvert fjerde batteri manglet merket med overkrysset avfallsbeholder. Dermed vil ikke forbrukeren få denne viktige påminnelsen når batteriene skal byttes ut, noe som er hovedpoenget med merkekravet.  

Kontrollen avdekket også tilfeller av batteripakker som manglet faremerking for innhold av kvikksølv og bly på batteriet, og eksempler på oppladbare batterier som manglet kapasitetsmerking.

Må ta imot gratis

Forhandlere har plikt til å ta imot brukte batterier, lyspærer og andre elektriske og elektroniske produkter av samme type som de selger, uten å ta betalt.

– Finn en liten boks til å samle opp brukte batterier, lyspærer og annen småelektronikk. Så tar du det med deg i butikken når du skal kjøpe nytt, eller lever det på gjenvinningsstasjonen. Da gjør du en viktig jobb for miljøet, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Han minner også om at det finnes batterier med det offisielle miljømerket Svanen, som viser at disse batteriene er blant de mest miljøvennlige på markedet.

Om kontrollaksjonen

De siste årene har batteriregelverket blitt oppdatert. Det er hovedårsaken til at Miljødirektoratet gjennomførte kontrollaksjonen i juni i butikker i Oslo-området.

Med importdata fra tollvesenet sikret vi at vi kontrollerte store forhandlere og et stort utvalgt av produkter. Dette ble kombinert med stikkprøvekontroller i mindre virksomheter og nisjebutikker, slik at aksjonen dekket en representativ del av markedet.

Til sammen ble minst 128 forskjellige typer batterier kontrollert. Alle funn av avvik fra regelverket blir fulgt opp av Miljødirektoratet, med krav til importørene om å rette manglene.

Hva som ble kontrollert, og antall feil funnet:

  • overkrysset avfallsbeholder: 34 feil
  • kapasitetsmerking (kun kontrollert på bilbatterier og oppladbare batterier): 2 feil
  • innhold av bly i bilbatterier: 0 feil
  • kadmium (Cd) i bærbare batterier (ikke tillatt innhold): 0 feil
  • innhold av kvikksølv (Hg) og/eller bly (Pb) på batteripakker med knappcellebatterier: 7 feil
  • andre batterier enn knappcellebatterier merket med kvikksølv (ikke tillatt innhold): 0 feil

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonssjef Ragnhild Orvik,
produkttilsynseksjonen
telefon: 970 91 035

sjefingeniør Audun Heggelund
produktseksjonen
telefon: 454 28 914

senioringeniør Thor Jostein Dahlstrøm
produkttilsynsseksjonen
telefon: 957 92 366

Tema