Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Henriette Busterud. Statens vegvesen.

Enorm helsegevinst ved aktiv transport

– Flere til fots eller på sykkel er en nøkkel til bedre folkehelse, bedre luftkvalitet og bedre framkommelighet i byene, mener miljødirektør Ellen Hambro, assisterende helsedirektør Christine Bergland og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten (t.v.), Ellen Hambro, Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og assisterende helsedirektør Christine Berglund. Foto: Bente Tovik, Statens vegvesen. 

– Vi ønsker å tenke nytt omkring urbane rom og forholdet mellom byplanlegging og livskvalitet. Sammen kan vi gjøre det enda hyggeligere å ferdes i nærmiljøet, sier de tre direktørene.

"Omvendte bompenger" til syklende og gående

Mandag markerte de åpningen av Europeisk mobilitetsuke 2014 i Lillestrøm sammen med ordfører Ole Jacob Flæten, og delte ut velferdsgevinsten ved aktiv transport i form av "omvendte bompenger" til syklende og gående i Storgata;

  • 100 kroner til syklende
  • 90 kroner til gåendeHøy velferdsgevinst

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at den totale velferdsgevinsten ved sykling og gåing kan omregnes til 52 kroner per kilometer for gående og 26 kroner per kilometer for syklende.

– En gjennomsnittlig sykkelreise er på 4 kilometer og gir dermed en gevinst tilsvarende drøyt 100 kroner. En gjennomsnittlig reise til fots er på 1,7 kilometer og gir en gevinst på nesten 90 kroner. Det inkluderer både reduserte helseutgifter for det offentlige og høyere livskvalitet for den enkelte. Men det beste med fysisk aktivitet er at du umiddelbart kjenner effekten av det, sier assisterende helsedirektør Christine Bergland.

Ren luft

– Hvis vi parkerer bilen og sykler eller går, vil det bety mye for å bedre den lokale luftkvaliteten. Det blir mindre støy og mindre klimagasser – og så kommer helsegevinsten i tillegg, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Klimakur 2020 viste at det er veldig lønnsomt for samfunnet å doble sykkelandelen. Det kan spare minst 143 000 tonn CO2 årlig og samfunnet vil tjene minst 430 000 kroner årlig og kanskje så mye som 1,8 milliarder kroner. Helsegevinstene er store og kostnader for tiltakene som gir overgang til sykling er små i forhold.

– Veitrafikken er en stor utslippskilde av klimagasser og må gjennom en stor omstilling på veien til lavutslippssamfunnet. I et lavutslippssamfunn blir sykling og gåing viktig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Svar på framtidas utfordringer

– Dagens transportløsninger er ikke et svar på framtidas utfordringer. Folketallet vil øke sterkt i mange byområder, og trafikkveksten må tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Hvis hver og en skulle bruke bilen like mye som i dag ville vil få 1,5 millioner flere daglige bilreiser i de ni største byområdene i år 2030.

– Vi vet også at 70 prosent av alle reiser under tre km foretas med bil. Hvis vi klarer å overføre mesteparten av disse til kollektivtransport, sykling og gåing, vil utslippene fra veitrafikken bli betydelig redusert, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Lillestrøm – landets beste sykkelby

At "bompengene" deles ut i Lillestrøm er ikke tilfeldig. – Vi har i flere år jobbet systematisk med å få flere til å gå og sykle, forteller ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune.

Lillestrøm er kåret til landets beste sykkelby av Syklistenes Landsforening i tre kåringer – av tre mulige. Lillestrøm ble også kåret til Osloregionens mest attraktive by på Oslo Urban Arena 2014. Juryens begrunnelse var blant annet at kommunen "har klart å utvikle en tett og mangfoldig by med særdeles god infrastruktur".

Våre gater, vårt valg

Europeisk mobilitetsuke er verdens største kampanje for miljøvennlig transport og går av stabelen hvert år fra 16. – 22. september. Årets tema er «Våre gater, vårt valg». Over 2000 europeiske byer deltar med ulike arrangement for å skape bevissthet rundt miljøvennlig transport og holdningsendringer til bruk av bilen.

18 norske kommuner er med; Skedsmo (Lillestrøm), Oslo, Bergen, Alta, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Kristiansand, Lillehammer, Moss, Risør, Sandnes, Sarpsborg, Stavanger, Tolga, Tromsø, Trondheim, Volda.

Programmet i byene varierer fra å arrangere én bilfri dag til å ha en hel uke med miljøvennlige aktiviteter. Ordførerne står i spissen og kaster glans over byenes aktiviteter. Flere kommuner har også holdningskampanjer i barnehager, skoler og bedrifter. Målet er å få flere til å sykle eller gå – eller reise kollektivt.

Statens vegvesen Vegdirektoratet er nasjonal koordinator for Europeisk mobilitetsuke i Norge.

Kontakt

seksjonsleder Siri Sorteberg
seksjon for transport og bymiljø
telefon: 952 73 083

Tema