2015

Utlysning av autorisasjon av ett besøkssenter våtmark

Kunngjøring om søknadsfrist og prosedyre for autorisasjon av ett nytt besøkssenter våtmark. Søknadsfristen er 24. juni 2015. 02.06.15

Nå skal kjemikaliene merkes slik

Fra 1. juni skal farlige kjemikalier merkes med faresymbolene som skal gjelde for hele... 01.06.15

Reguleringa av HFK-gass i kuldeanlegg vert innskjerpa

EU har innført ei ny regulering som innskrenkar bruken av sterke klimagassar i kjøleanle... 01.06.15

Tre planter får bedre beskyttelse

De tre plantene trøndertorvmose, skredmjelt og svartkurle er sterkt truet i Norge. Dette... 29.05.15

Født for få bjørn, gaupe og ulv

Bestandsmålene for bjørn, gaupe og ulv er ikke nådd i 2014. Det viser en statusoversikt... 28.05.15

Dvergålegras blir prioritert art

Dvergålegras er en sterkt truet plante som finnes i grunne våtmarksområder. Fredag vedto... 22.05.15

Grønne korridorer i Oslo skal hjelpe humlene

På verdens biomangfolddag lanseres Pollinatorpassasjen i Oslo. Flere frivillige... 22.05.15

Nysgjerrige ungulvar på vandring

I desse dagar forlèt fjoråret sitt kull av ulvekvalpar området dei er vaksne opp i. Dei... 22.05.15

Anbefaler forbud mot fire genmodifiserte planter

Miljødirektoratet anbefaler å forby import og bruk av en genmodifisert mais og tre... 21.05.15

Statoil vedtar forelegg etter havbunnlekkasjer

Miljødirektoratet anmeldte Statoil for lekkasje av nesten 1000 kubikkmeter borevæske fra... 20.05.15