2015

Saueskader påvirket holdninger til ulv i Østmarka

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at sommerens ulveskader p... 23.11.15

Fortsatt lave fangster i sjølaksefisket

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2015 viser at fisket fortsatt ligger under... 20.11.15

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av plassane for biloppsamling viser for man... 20.11.15

Utsettelse av kraftige klimakutt gir mindre valgfrihet

Tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren blir trolig nødvendig for å begrense den globale... 19.11.15

Kan ha funnet skismøring i meitemark

Nye undersøkelser viser at enkelte av stoffene som gir god glid, tas opp i meitemark run... 19.11.15

Endrer rapporteringen for PAH

Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av stoffgruppen PAH. Nye ISO-standarder gjør at Miljødirektoratet pålegger industrien å endre på hvordan de... 18.11.15

Oppgjøret av klimakvoter for årene 2008-2012 i havn

Norge har nå levert oppgjør av klimakvoter for den første forpliktelsesperioden under... 18.11.15

Vil skjerpe grensene for svevestøv fra 2016

Høye nivåer av svevestøv utgjør en betydelig risiko for befolkningens helse. Ny kunnskap... 17.11.15

Bot for ulovlig markedsføring av skadedyrprodukter

Miljødirektoratet anmeldte et enkeltmannsforetak i Akershus som selger produkter til... 17.11.15

Publikum har nøkkelrolle i arbeidet mot fiskespredning

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av... 13.11.15