2015

Nye viktige giftskritt

Den bromerte flammehemmeren deka-BDE kan snart bli forbudt i hele verden takket være... 12.11.15

Tidligere sauesanking gir færre skader

Nesten halvparten av skadene jerven gjør på sau blir påvist fra 1. september og ut året.... 12.11.15

Nedgang i antall søknader om rovvilterstatning

For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning o... 11.11.15

Lanserer Naturindeks for Norge 2015

24. november lanseres andre utgave av Naturindeks for Norge. Miljødirektoratet inviterer... 09.11.15

Global enighet om håndtering av sterke klimagasser

Verdens land er enige om å stoppe den raskt økende bruken av de sterke klimagassene... 07.11.15

Tilskudd til vannet der du bor

30 tiltak for å bedre vannmiljøet over hele landet får en samlet støtte på 9 millioner... 06.11.15

Storaksjon mot tørrfiskeksport til Vest-Afrika

Flere kontrolletater og tilsynsmyndigheter aksjonerte mot varer som sendes i bruktbiler... 05.11.15

Samarbeider om GMO-kunnskap

Bruk av nye DNA-teknikker er tema for et nordisk-baltisk arbeidsmøte denne uken. 05.11.15

Dømt for å ha skutt fredet falk

En mann er i Jæren tingrett dømt til 25 dagers ubetinget fengsel for å ha skutt en... 04.11.15

Endring i batteriregelverket

Regelverket for batterier har blitt endret. 02.11.15