2015

Kontrollerte farlige stoffer i babysmokker

Miljødirektoratet har i høst gjennomført stikkprøvekontroller av noen kreftfremkallende... 02.11.15

Forslag om åpning for catskiing

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for... 30.10.15

Husk søknadsfristen for rovvilterstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning for husdyr drept av rovvilt er søndag 1. november. Alle søknader skal leveres i Elektronisk søknadssenter. 30.10.15

Stor spredning av blindpassasjerer ved planteimport

Mange skadelige fremmede arter som brunsnegl og harlekinmarihøne har kommet til Norge so... 30.10.15

Veileder for forurenset grunn brukes feil

Veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» er ikke til for å vurdere om noe er farlig avfall eller ikke. Det kan føre til spredning av miljøgifter og fare f... 29.10.15

Hvaler Solpark er årets lokale klimatiltak

Prisen for «Årets lokale klimatiltak 2015» går til Hvaler Solpark. Hvaler vinner prisen... 27.10.15

Moskus i motvind og medvind

Dobbelt så mange moskus som vanlig er påkjørt og drept av tog i år. Trolig skyldes det e... 26.10.15

18 kilometer garn inndratt

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem. 18... 21.10.15

EU foran planen med kutt i klimagassutslipp

Klimagassutslippene i EU er reduserte med fire prosent fra 2013 til 2014. Siden 1990 er... 20.10.15

Ber om innspill til faggrunnlaget for Norskehavet

Faggrunnlaget som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Norskehavet, er oppdatert. Det er mulig å gi innspill på dette faggrunnlaget fram til 30. november 2015. 20.10.15