2015

Farlege bilpleieprodukt blir selde utan åtvaringar

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av... 19.10.15

Merkekrav til klær med antibakterielle midler

Sølv eller andre antibakterielle stoffer blir brukt i enkelte typer klær for å hindre vo... 19.10.15

Vil uetisk jakt til livs

Brudd på jaktbestemmelsene kan påføre byttedyrene unødig lidelse. Hvert år avdekkes brud... 19.10.15

160 jervekull i Skandinavia

En felles norsk-svensk rapport viser økning i antall jervekull, men samtidig en nedadgående trend for størrelsen på den skandinaviske jervebestanden. 16.10.15

10 bjørner felt i Norge i 2015

Etter at lisensfellingsperioden ble avsluttet i går har totalt 10 bjørner blitt felt i... 16.10.15

Reguleringen av PFOA i produktforskriften endret

PFOA i stoff og stoffblandinger er nå regulert gjennom EU/EØS' kjemikalieregelverk, REACH. Gjeldende grenseverdi er satt til 0,3 prosent. 15.10.15

Anmeldte Karmøy-bedrift for ulovlig avfallslagring

Miljødirektoratet anmeldte Norscrap Karmøy AS i Rogaland for å ha lagret farlig avfall... 15.10.15

Enerett og avfallseksport sikrer Norges miljømål

Miljødirektoratet anbefaler at norske kommuner fortsatt får tildele enerett til behandli... 14.10.15

Flaggermusrabies påvist i Norge

Flaggermusrabies er påvist hos en flaggermus som ble funnet i Valdres. Det er sjelden at... 13.10.15

Åpent for å søke om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november. 12.10.15