Sammendraget av FNs klimapanels synteserapport er nå tilgjengelig på norsk.

FNs klimapanels synteserapport på norsk

Miljødirektoratet har fått oversatt synteserapporten til FNs klimapanel (IPCC) til norsk. Denne siste delen av klimapanelets femte hovedrapport sammenstiller hovedfunnene fra de foregående delrapportene.

Synteserapporten skal gi beslutningstakere et håndterlig og forståelig dokument som gir en integrert og helhetlig klimavurdering basert på den viktigste kunnskapen fra delrapportene.

Utkastet til synteserapporten har i likhet med de tre delrapportene vært på omfattende høring, og det ble levert inn over 8000 kommentarer fra fageksperter og myndigheter over hele verden i forkant av godkjenningsmøtet i København i 2014.

Må kutte mye og raskt

Rapporten slår fast at klimaendringer har hatt konsekvenser for natur og samfunn over hele verden de siste tiårene. Temperaturen vil fortsette å stige. Uten utslippsreduksjoner vil risikoen for alvorlige og irreversible klimaendringer være høy mot slutten av århundret, selv med klimatilpasning. Vi må kutte utslippene mye og raskt for å begrense framtidige klimaendringer til et nivå vi evner å tilpasse oss til. Men det tar tid før vi får gevinster av utslippsreduksjoner. For å redusere konsekvensene i dag og de nærmeste tiårene, er tilpasning nødvendig.

Ikke offisiell oversettelse

Som knutepunkt (national focal point) for IPCC i Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle opp mot klimapanelet. Klimapanelets rapporter publiseres offisielt kun på de seks FN-språkene. Denne norske oversettelsen av synteserapporten er derfor ikke en offisiell oversettelse fra FNs klimapanel. Den har blitt utført på oppdrag fra, og kvalitetssikret, av Miljødirektoratet, med den hensikt å reflektere språket brukt i originalteksten på en mest mulig nøyaktig måte.

Relaterte lenker

Tema