Figuren viser bevegelsen til to simler merket med GPS-sendere i perioden fram til 19. desember. GPS-posisjoner er hentet fra www.dyreposisjoner.no © NINA/Norge Digitalt.

Villreinen lenger unna riksveg 7

Beredskapen er senket og forbudet mot stans opphevet etter at villreinflokkene på Hardangervidda nå befinner seg over en mil sør for riksveg 7.

Villreinflokkene som oppholdt seg nært riksveg 7 har trukket sørover på Hardangervidda. Dyrene er nå over en mil sør for vegen og fortsatt på tur i samme retning. Dette har ført til at forbudet mot å stoppe mellom bommene på Haugastøl i øst og Maurset i vest er opphevet.

Forrige uke innførte Miljødirektoratet og Statens Vegvesen høy beredskap av hensyn til flere tusen villrein som oppholdt seg nært riksveg 7. Høy beredskap innebærer stans forbudt for kjøretøy på fjellovergangen, samt intensivert overvåking av villrein, både i felt og ved hjelp av GPS-sendere. Stans forbudt fører til en enklere og raskere gjennomføring av en eventuell stenging av riksvegen, og kan gi dyrene noe mer ro da det vil generere mindre trafikk fra vegen inn i fjellet.

Avtalen mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen åpner for stenging av riksveg 7 i vinterhalvåret. Denne avtalen viser også til andre samfunnsinteresser som skal ivaretas ved en midlertidig stenging av riksvegen, herunder sikkerhet og perioder med mye folk. Derfor er stenging av hensyn til villrein kun relevant i ferieperioder hvis det er særdeles vanskelige forhold for villreinen. Dagens situasjon tilsier ikke at det foreligger slike forhold. For å gi mest mulig ro til dyrene nært vegen, ble stans forbudt likevel videreført fram inntil villreinene hadde trukket lenger sør.

Les mer i vår nyhetsmelding fra fredag 18. desember.

Kontakt

Seniorrådgiver Kari Bjørneraas, viltseksjonen
telefon: 952 18 088

Tema