FNs klimapanel (IPCC) møtes i Nairobi i Kenya fra tirsdag 23. til fredag 27. februar. På et seminar dagen før den offisielle åpningen var dere IPCCs forfattere kunnskap fra rapportene og publikum deltok i diskusjoner. Foto: Espen. Larsen, Miljødirektoratet.

FNs klimapanel diskuterer framtidig arbeid

Denne uka møtes FNs klimapanel (IPCC) i Nairobi i Kenya for å diskutere organisering og det videre arbeidet i klimapanelet.

Pressekonferanse fredag 27. februar

FNs klimapanel holder en pressekonferanse på ettermiddagen fredag 27. februar.

Her presenterer ledelsen i klimapanelet resultater fra møtet i Nairobi.

Pressekonferansen strømmes direkte via internett, lenke blir publisert på www.ipcc.ch samme dag.

FNs klimapanel (IPCC) er et samarbeid mellom 195 land for å gi et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Klimapanelet ble opprettet i 1988. For tiden utgjør mer enn 800 forskere og andre eksperter fra 85 land panelets faglige ryggrad som forfatter rapportene.

Stor deltakelse fra norske forskere

Siden 2008 har FNs klimapanel arbeidet med den femte hovedrapporten, som ble publisert i flere etapper i 2013 og 2014. I tillegg til spesialrapporter om blant annet fornybar energi og ekstremvær.

I dette arbeidet har Norge vært godt representert med 18 forfattere og enda flere faglige bidragsytere fra en rekke kunnskapsmiljøer.

Anbefalinger om videre arbeid

Les dokumenter og referater

Forslagene til arbeidsgruppen, kommentarer fra myndigheter og andre innspill til plenumsmøtet finnes på klimapanelets nettsider.

I tillegg til representanter fra medlemslandenes myndigheter, deltar en rekke representanter fra internasjonale og andre organisasjoner som observatører.

På nettsidene til International Institute for Sustainable Development vil det bli lagt ut et sammendrag og en analyse av møtet.

Nå, etter publisering av den femte hovedrapporten, er klimapanelet på vei inn i en ny arbeidssyklus. I den forbindelse opprettet klimapanelet en arbeidsgruppe i 2013 som skulle vurdere hvordan panelet kan forbedre arbeidsprosesser og rapporter.

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag og anbefalinger som diskuteres i plenumsmøtet i Nairobi i Kenya fra tirsdag 23. til fredag 27. februar. Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for klimapanelet og representerer Norge under møtet.

– Norge ønsker et fortsatt faglig sterkt klimapanel som er godt rustet til å adressere spesielt aktuelle kunnskapsbehov. Vi er også opptatt av at panelet har så gode forutsetninger som mulig for å formidle kunnskapen tydelig og effektivt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ønsker økt deltakelse

I møtet blir det diskusjoner om hva slags type rapporter det kan være aktuelt å lage i årene som kommer, og hvordan arbeidet best bør organiseres. Det vil også bli diskutert hvordan en kan øke deltakelsen fra utviklingsland i klimapanelets arbeid.

Et viktig punkt på agendaen er også at det skal tas en beslutning på størrelsen, strukturen og sammensetningen av klimapanelets ledelse, det såkalte byrået.

Selve valget av byråets medlemmer, inkludert ny leder av klimapanelet, vil foregå i oktober 2015. Det gjennomføres valg i klimapanelet etter hver hovedrapport.

Relaterte lenker

Kontakt i Nairobi

kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
telefon: 926 57 954

Tema