Forslag til ny forskrift om elektronisk avfall

Miljødirektoratet har oversendt endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektronisk produkter (EE-avfall) til Klima- og miljødepartementet.

Mange gode innspill

Miljødirektoratet fikk mange gode høringsinnspill.

Vi foreslår en rekke mindre endringer av det opprinnelige forslaget vårt som var til høring.

Innspillene bidrar særlig til å forenkle regelverket, så langt vi ser det mulig.

De endringene vi foreslår etter gjennomført høring, innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Miljødirektoratet gjennomførte høring av vårt forslag til endring av regelverket tidligere i år.

Forslaget er dels gjennomføring av EUs reviderte direktiv om EE-avfall, dels nye bestemmelser for å sikre landsdekkende innsamling av EE-avfall og dels en forenkling av forskriftsteksten.

Øker gjenvinningen

Endringer har som formål å øke gjenvinningen av materialer i EE-avfallet, sikre forsvarlig håndtering av de farlige stoffene i avfallet og bidra til en mer stabil innsamling over hele landet.

Endringene skal også bidra til å fremme ombruk av velfungerende EE-produkter og hindre at EØS-land eksporterer EE-avfall til land under utvikling.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Heidis Holstad Frantzen
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 480 54 114

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

Tema