Husk rapportering av årsmengder til produktregisteret

Fristen for innrapportering av årsmengder for 2014 i nytt elektronisk system var 10. juni. Det er fremdeles flere virksomheter som ikke har rapportert. Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig.

Trenger du hjelp for å komme i gang, så bruk veiledningen vi har laget.

Eventuelle spørsmål om rapporteringen og deklarering til produktregisteret kan rettes direkte til virksomhetens saksbehandler i Miljødirektoratet eller på epost til produktregisteret@miljodir.no

Varsel om tvangsmulkt

Fristen for å innrapportere årsmengder for 2014 var 10. juni 2015. Miljødirektoratet sender nå ut varsel om tvangsmulkt til de virksomhetene som ennå ikke har rapportert årsmengder.

Relaterte lenker

Tema