Ulovlig salg av leketøy

Miljødirektoratet fant det forbudte stoffet DEHP i tre leketøy ved en stikkprøvekontroll av myke plastleker. Salget av lekene er stanset. 

DEHP-forbud

DEHP er et stoff som tilføres plastprodukter for å gjøre dem myke.

Det er ulovlig å importere og omsette leker og småbarnsprodukter med mer enn 0,1 prosent av stoffet DEHP.

DEHP er klassifisert som reproduksjonsskadelig. Det kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader.

Produkter som inneholder DEHP med over 0,5 prosent, skal behandles som farlig avfall.

DEHP er oppført på listen over stoffer som europeiske produsentene må søke om godkjenning for å kunne bruke.

Det er også på den norske listen over stoffer som skal fases ut av bruk, og der utslippet skal stanses innen 2020,

Produktene som ble kontrollert, er anheng (charms) som brukes til armbånd, såkalte loombands for barn. Charms er små figurer som kan hektes på armbåndene. Strikkene som armbåndene lages av, var ikke en del av stikkprøvekontrollen. DEHP tilsettes produkter for å gjøre plasten mykere.

Farlig for barn

Stoffet som ble funnet, er farlig for barn fordi de er særlig følsomme for påvirkninger fra kjemikaler. Barn er også mer i direkte kontakt med produktene. Hvis barn får stoffet i seg, kan det på sikt skade forplantningsevnen og gi skader på foster.

- Virksomhetene som solgte disse produktene, stanset salget umiddelbart. De er også pålagt å informere om at disse produktene inneholder forbudte stoffer. Kunder som har kjøpt produktet, bes levere dette tilbake til butikken. Dette skal være synlig gjennom oppslag i butikkene og på kjedenes nettsider, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Oppfordring til forbrukerne

Miljødirektoratet oppfordrer forbrukere som har kjøpt produktene om å levere dem tilbake til butikken.

Virksomhetene plikter å sette seg inn i regelverket for import og omsetning. De skal selv forsikre seg om at alle produkter de selger er lovlige, at de ikke inneholder forbudte eller helseskadelige stoffer, og at de følger kravene til merking.

Strengt regulert

- Vi har i flere år informert om forbudet mot ftalater i barneprodukter. Vi forventer at de som selger produkter til barn kjenner dette. Vi ser alvorlig på at enkelte fortsatt selger ulovlig leketøy, sier Bjørn Bjørnstad.

Miljødirektoratet har derfor en spesiell innsats mot produkter for barn.

Europeisk samarbeid

Miljødirektoratet samarbeider med andre myndigheter i Europa om kontroll av leketøy. Flere land har også funnet ftalater i charms til loombands.

- I fjor gjennomførte vi stikkprøvekontroller av i alt 150 leketøy, samt tilsyn hos flere importører av leketøy. Manglende kjennskap til regelverket ser fremdeles ut til å være ganske utbredt både i Norge og i andre land. Vi fortsetter derfor å kontrollere både store og små importører og forhandlere av barneprodukter i år, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet. 

Kontakt

seksjonsleder Ragnhild Orvik
produkttilsynseksjonen
telefon: 970 91 035

Tema