Tøy som inneholder antibakterielle stoffer og som markedsføres som luktfrie eller lignende, skal merkes. Foto: iStock.

Merkekrav til klær med antibakterielle midler

Sølv eller andre antibakterielle stoffer blir brukt i enkelte typer klær for å hindre vond lukt. Markedsføres klærne som luktfrie eller lignende, skal de alltid merkes. 

BIOCIDER

Brukes til å bekjempe uønskede organismer.

Eksempler på biocidprodukter er myggmidler, rottemidler, bunnstoff til båter, treimpregneringsmidler og desinfeksjonsmidler.

Mange biocider har svært betenkelige egenskaper for helse og miljø.

EU og Norge har derfor utarbeidet et felles regelverk for biocider og biocidprodukter.

Les mer på Miljøstatus

Biocidprodukter fjerner skadelige organismer. EUs biocidforordning regulerer bruken både av selvstendige biocider og av varer som inneholder biocider, såkalte behandlede produkter.

Klær tilsatt sølv eller antibakterielle stoffer tilhører sistnevnte kategori.

Biocidforskriften bestemmer hvilke antibakterielle stoffer som kan brukes i klær. Den krever også at klær som inneholder antibakterielle stoffer og som markedsføres som luktfrie eller lignende, skal merkes med følgende:

informasjon om at klærne inneholder biocider
egenskapene til biocidene
navnet på biocidstoffene
navnet på alle nanomaterialer hvis det finnes i biocidene som er brukt, etterfulgt av ordet «nano» i parentes
eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler på grunn av egenskapene i biocidene som er brukt

Merkingen skal være på norsk, den skal stå på et klart synlig sted, være lett å lese og av passende holdbarhet.

Det er produsentene og importørene sitt ansvar at merkingen av behandlede produkter er korrekt.

Opplysningsplikt

Forbrukere kan spørre etter informasjon om biocidene i behandlede produkter. Da plikter leverandøren å svare gratis innen 45 dager.

Les mer om behandlede produkter:
Miljødirektoratets temaside om biocider med informasjon om behandlede produkter
Miljødirektoratets faktaark om behandlede produkter
ECHAs informasjon om behandlede produkter

Relaterte lenker

KONTAKT

fagdirektør Christian Dons
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 913 84 130

seksjonsleder Eli Vike
seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
telefon: 407 22 705


Tema