Hoesung Lee (til høyre) gratuleres som ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Foto: Miljødirektoratet.

Ny leder av FNs klimapanel

Hoesung Lee fra Sør-Korea er valgt til ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Han skal lede arbeidet med klimapanelets sjette hovedrapport, som vil involvere hundrevis av eksperter fra hele verden.

Klimapanelets byrå

Består av 34 personer, inkludert panelets leder.

Veileder panelet i dets vitenskapelige og tekniske arbeid, gi råd om ledelse og strategi og ta avgjørelser innenfor et mandat bestemt av prinsippene som styrer klimapanelets arbeid.

Møtene i byrået avholdes normalt to ganger i året og ledes av klimapanelets leder.

Plassene er fordelt på seks regioner.

  • Afrika: 7 plasser
  • Asia: 6 plasser
  • Sør-Amerika: 4 plasser
  • Nord-Amerika, Sentral-Amerika og Karibien: 4 plasser
  • Sør-vestlige Stillehav (South-West Pacific): 4 plasser
  • Europa: 8 plasser

FNs klimapanel ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP). Klimapanelet forsker ikke selv, men samler og vurderer ny forskning om klimaendringer.

De uavhengige rapportene fra klimapanelet har blitt det viktigste faglige grunnlaget for klimaforhandlingene.

Markerer start på ny hovedrapport

I 2013 og 2014 publiserte klimapanelet sin femte hovedrapport. Under et møte i Nairobi i februar i år vedtok representanter fra de 195 medlemslandene å starte arbeidet med en sjette hovedrapport. Denne vil trolig være klar i 2020-22.

I forbindelse med oppstart av arbeidet med en ny hovedrapport og spesialrapporter, velges det nye medlemmer til panelets ledelse, det såkalte byrået, i Dubrovnik denne uken. Byrået har 34 medlemmer, inkludert leder og tre nestledere (vice-chairs).

Miljødirektoratet representerer Norge

Valget foretas av representanter fra klimapanelets medlemsland. Alle medlemslandene er invitert, og hvert land har en stemme. Representantene kommer som regel fra landenes miljø- eller energiforvaltning.

I Norge er det Miljødirektoratet som er klimapanelets nasjonale knutepunkt, og representerer Norge i panelets plenumsmøter.

Mange nominerte

Av totalt 90 personer som i forkant av møtet var nominert til ulike posisjoner i byrået, var seks nominert til ledervervet.

Lederen er den første som velges. under valget tirsdag ettermiddag ble det Hoesung Lee fra Sør-Korea som fikk flest stemmer.

Leder med tung erfaring

Hoesung Lee (69) fra Sør-Korea har vært en av tre nestledere i klimapanelet under arbeidet med femte hovedrapport, og har deltatt i klimapanelets arbeid i ulike roller siden 1992.

Hoesung Lee er ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Foto: IPCC.


Lee er leder av forskningsinstitusjonen Korean Energy Economics Institute, og er professor i klimaøkonomi, energi og bærekraft ved Korea-Universitetet i Seoul.

Lee overtar lederrollen etter Ismail El Gizouli fra Sudan, som har fungert som leder etter at Dr. Rajendra Pachauri fra India trakk seg i februar 2015. 

Møtet i Dubrovnik fortsetter onsdag og torsdag denne uken med valg av tre nestledere samt ledere til de ulike arbeidsgruppene.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonssjef Solrun Figenschau Skjellum
seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning
mobil: 922 11 745

kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen
medieseksjonen
mobil: 926 57 954

Tema