2016

Se FNs klimapanel diskutere kommunikasjon i Oslo

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerer FNs klimapanel (IPCC) et møte om hvordan... 07.02.16

Nye fiskeregler vedtatt

Reguleringen av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø som skal gjelde fra... 05.02.16

Utslipp av klimagasser i norske kommuner – SSBs analyse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og... 05.02.16

Strengere krav til eksport av brukte EE-produkter

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av bruk... 04.02.16

Livsviktige områder er truet

I dag markeres Verdens våtmarksdag. Målet er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle... 02.02.16

Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

Marin forsøpling er et økende nasjonalt og globalt problem. I dag gikk startskuddet for... 01.02.16

Fortsatt historisk lave laksefangster

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge i 2015 er noe høyere enn bunnårene 2013 og 2014. I motsetning til de to foregående årene ble det ikke innført... 29.01.16

Elvemuslingen i Fusta berget

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en... 28.01.16

Første oppdrag til VKM i forbindelse med ny forskrift om fremmede organismer

Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mattrygghet i oppdrag å undersøke... 26.01.16

Ulv felt i Enebakk var Østmarka-hannen

Den 19. januar ble en ulv angrepet av skabb avlivet i Enebakk kommune i Akershus.... 22.01.16