2016

Fortsatt nedgang i påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre stadig mindre skade på sau. I år er antall påviste... 13.11.16

Climate impacts and mitigation in line with 1.5 degree warming

The Norwegian Environment Agency has commissioned two reports summarizing the status for scientific literature addressing impacts and mitigation scenarios in line with limiting... 11.11.16

Et skritt nærmere EU-forbud

Siloksaner brukes i store mengder i blant annet sjampo og såpe. Nye målinger bekrefter... 09.11.16

Stor norsk miljøgiftseier

Stoffet finnes overalt i miljøet og kan skade nervesystemet. Nå blir den bromerte... 09.11.16

Tar rotta på minken med hund

Bruk av spesialtrente hunder og feller har god effekt for å bli kvitt minken langs... 09.11.16

Utslipp fra landbasert industri i 2015

Utslipp til luft og vann fra norsk landbasert industri går jevnt og trutt nedover.... 08.11.16

Ørn gjør mindre skade

Kongeørn ser ut til å gjøre mindre skade på beitedyr i år enn i noen av de siste ti åren... 08.11.16

Mange skipsverft følger ikke miljøkravene

Fylkesmennene har gjennomført en kontrollaksjon rettet mot skipsverft som driver med vedlikehold og reparasjon av skip og båter.  Mer enn 7 av 10 har ikke kontroll på hva de... 07.11.16

Økologisk grunnkart for landet i utvikling

I sommer og høst har nærmere 90 naturkartleggere kartlagt natur med nettbrett i hånda, p... 07.11.16

Moskusen holder stand

Flere kalver har overlevd, og færre dyr er påkjørt og drept av toget enn i 2015. Moskuse... 04.11.16