2016

Sjekk om huset ditt tåler klimaendringene

Et våtere klima med mer nedbør hele året vil øke belastningen på husene våre og kan gi... 12.09.16

Hvor trygge er stoffene i tatoveringer?

Det skal vi finne ut av. Norge er blant landene som skal utrede om visse tatoveringskjem... 12.09.16

113 jervar kan fellast på lisens

10. september startar perioden for lisensfelling av jerv. Den samla kvota sett av... 09.09.16

Presselansering av Sjekkhuset.no

Tåler huset ditt å stå ute?  Klimaendringene øker belastningene på boligene og kan redusere levetiden med mange år.  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunal- og... 08.09.16

Bjørn felt i Pasvik

En ung hannbjørn som utviste liten skyhet overfor mennesker ble felt i Pasvik i går, ett... 07.09.16

Dverggås skutt

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble ved en... 02.09.16

Mindre utslepp av miljøfarleg brannskum

Olje- og gassindustrien på norsk sokkel reduserte utsleppa av miljøfarleg brannskum og... 02.09.16

Villreinkadavere blir liggende

Ingen av de 253 voksne villreinene som ble drept i et lynnedslag sist fredag har fått... 01.09.16

Tiltaksgrense ved kartlegging av innendørs støy i 2017

Ved neste kartlegging av innendørs støy er det dagens tiltaksgrense i forurensningsforskriften kapittel 5 som skal legges til grunn. 01.09.16

Stadig flere fremmede arter til Norge

En ny rapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet dokumenterer for første gang at... 01.09.16