Drepte villreinbukker, simler og kalver ligger ganske konsentrert i et område på rundt 50-80 meter. Foto: Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/SNO

323 villrein drept av lynet

En villreinflokk på Hardangervidda ble hardt rammet av lynnedslag fredag. Blant 323 drepte dyr var det 70 kalver.

Fredag 26. august kom Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), over flokken som var slått av lynet, ved Vesle Saure i Vinje kommune. Det hadde vært dårlig vær i området. SNO var ute på oppsynsaktivitet i forbindelse med villreinjakta på Hardangervidda.

De observerte 323 dyr i flokken, av begge kjønn. Fire villrein ble avlivet av SNO.

Søndag 29. august har SNO og representanter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) vært i området. De har hentet ut prøver fra dyrene.

Det felles rundt 2 000 villrein hvert år på Hardangervidda.

Flokken vil testes for sykdom

Denne høsten pågår det en nasjonal kartlegging av sykdommen CWD i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Som et ledd i dette, vil alle dyr fra flokken som er ett år eller eldre undersøkes for sykdommen, som nå har fått det norske navnet skrantesyke. For å finne ut om et dyr har skrantesyke, må en hjerneprøve analyseres på laboratorium. Hodene er derfor fraktet ned fra fjellet, og prøver tas fortløpende og sendes til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser. Du kan etter hvert finne prøvesvarene i Hjorteviltregisteret.

Hva skjer med dyrene i fjellet?

Forskere og Statens naturoppsyn vil dra ut for å gjøre ytterligere undersøkelse dyrene. Utover dette er det normale at naturen går sin gang og rydder opp selv når dyr dør. Denne situasjonen er likevel noe spesiell grunnet det store antallet dyr, og den nylig påviste skrantesyken som er funnet på villrein i Nordfjella villreinområde, like nord for Hardangervidda. En endelig avgjørelse om hva som skjer med dyrene vil derfor tas når prøvesvarene på skrantesyke er klare. Skulle noen dyr få påvist skrantesyke, vil avgjørelsen tas i samråd med Mattilsynet. Villreinflokken ligger i et område med lite ferdsel.

Søndag kveld melder SNO at de har observert 323 døde dyr, hvorav fem villrein måtte avlives.

Høyoppløselige bilder kan lastes ned under lenker nederst på siden. Alle skal krediteres Håvard Kjøntvedt, Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn.

Relaterte lenker

KONTAKT

fagdirektør Kjartan Knutsen Statens naturoppsyn telefon 958 20 521

seniorrådgiver Erik Lund, viltseksjonen, telefon 920 89 834

rådgiver Kari Bjørneraas viltseksjonen, telefon 952 18 088

Tema