Søk om CITES-tillatelse elektronisk

Miljødirektoratet tilbyr nå muligheten til elektronisk søknad om tillatelser etter konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES). Elektronisk søknad gjør det enklere å søke om tillatelser.

Om CITES

CITES-avtalen skal sikre at internasjonal handel med regulerte arter ikke truer deres ville bestander. Dette gjøres blant annet med et system med tillatelser som skal følge forsendelsene for hver grensepassering, og som fungerer som en sporingsmekanisme som gjør at man kan overvåke handelen med disse artene.

Hvert land har en ansvarlig CITES-myndighet som utsteder tillatelser og som årlig skal rapportere antall eksporter og importer til CITES-sekretariatet og til UNEP-WCMC (United Nations Environment Programme – World Concervation Monitoring Centre). I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig CITES-myndighet.

Mer om CITES

Med søknad gjennom elektronisk søknadssenter vil du få mer veiledning ved utfylling av søknad, noe som vil gjøre det lettere å søke om tillatelse. For de som importerer eller eksporterer CITES-eksemplar jevnlig, vil det bli mindre tidkrevende ettersom kontaktinformasjon og tidligere søknader vil være lagret i senteret. Lagrede opplysninger kan derfor fylles ut automatisk. Søknadsbehandlingen vil som følge av denne digitaliseringen av søknadsprosessen effektiviseres betydelig.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke elektronisk søknad, kan du fortsatt fylle ut et skjema som du sender til oss per post eller e-post.

Tema