Illustrasjonsfoto. Foto: Miljødirektoratet

Endrer gebyrsatsene

Satsene for gebyrer som næringslivet må betale for myndighetenes arbeid med utslippstillatelser og tilsyn økes, og det innføres flere nye gebyrsatser.

Vi har praksis i Norge for at kostnader for offentlige tjenester som konsesjonsbehandling og gjennomføring av tilsyn finansieres gjennom gebyrer. Klima- og miljødepartementet har fastsatt endring i forurensningsforskriften om gebyr, og endringene trer i kraft 1. januar 2017. Størrelsen på gebyrene skal dekke kostnadene det offentlige har ved å utarbeide tillatelser og gjennomføre tilsyn.  

– De økte gebyrene skal innføres med en gradvis økning over tre år for at næringslivet skal få anledning til å tilpasse seg de nye satsene. Endringene skal bidra til bedre og mer enhetlig gebyrpraksis, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

Forurenser betaler

Forurenser betaler-prinsippet tilsier at det er de virksomhetene som forurenser, som skal betale for myndighetenes arbeid med tillatelser, beredskapskrav- og planer mot akutt forurensning og tilsyn.  Det har vært et behov for å øke gebyrsatsene og å innføre flere nye gebyrsatser slik at de samsvarer med ressursbruken for dette arbeidet hos myndighetene.

I stedet for bruk av risikoklasser ved fastsettelse av gebyr, skal nå gebyr for alt tilsyn baseres på myndighetenes ressursbruk. 

Nye gebyrklasser

 § 39–4 Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser

Sats

2016 
(kroner)
(dagens nivå)

2017 
(kroner)

2018 
(kroner)

2019 
(kroner)

1

Ny

196 900

262 500

328 100

2

121 000

157 200

193 500

229 700

3

86 800

112 500

138 300

164 000

4

56 000

70 100

84 300

98 400

5

21 500

36 200

50 900

65 600

6

Ny

19 700

26 200

32 800

7

5 700

9 300

12 800

16 400

8

Ny

5 900

7 800

9 800

9

Ny

4 000

5 300

6 600

 § 39-7. Gebyr for tilsyn inntil en dags varighet i virksomheter

Sats

2016
(kroner)
(dagens nivå)

2017
(kroner)

2018
(kroner)

2019
(kroner)

1

21 000

25 000

28 900

32 800

2

15 900

19 400

22 800

26 300

3

12 100

14 600

17 200

19 700

4

4 700

7 500

10 300

13 100

5

2 300

3 700

5 200

6 600

6

Ny

2 000

2 600

3 300

 § 39-8. Gebyr for flerdagstilsyn

Sats

2016 
(kroner)
(dagens nivå)

2017
(kroner)

2018
(kroner)

2019
(kroner)

1

229 000

229 700

229 700

229 700

2

146 000

157 500

169 000

180 500

3

86 900

101 700

116 500

131 300

4

48 200

64 900

81 700

98 400

5

Ny

29 500

39 400

49 200

6

Ny

19 700

26 200

32 800 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Einar Knutsen
tilsyns- og miljødataavdelingen
telefon 922 933 45

Tema