EU har nylig vedtatt å endre emballasjedirektivet for å redusere forsøpling forårsaket av plastbæreposer. Direktivet tas inn i EØS-avtalen og må derfor gjennomføres i Norge. Foto: iStock.

Foreslår å gjøre plastbæreposer dyrere

Gjennom EØS-avtalen plikter Norge å redusere forbruket av plastbæreposer. Dette kan landene velge å gjøre ved å regulere antall plastposer vi får bruke, eller ved å hindre at posene gis bort gratis. Miljødirektoratet mener en avgift vil være den beste løsningen i Norge. 

EUs emballasjedirektiv

Emballasjedirektivet skal forebygge og redusere emballasjens påvirkning på miljøet. Det stilles krav til materialgjenvinning, at emballasjen ikke inneholder farlige stoffer og at den skal optimeres.

EU har nylig vedtatt å endre emballasjedirektivet for å redusere forsøpling forårsaket av plastbæreposer. Dette direktivet vil tas inn i EØS-avtalen, og må derfor gjennomføres i Norge.

I mange EU-land er plastposer et stort miljøproblem, som blant annet fører til forsøpling og mikroplast i havet.

To ulike løsninger

EU har vedtatt et direktiv som pålegger medlemslandene å få ned forbruket av plastbæreposer. Norge er forpliktet til å innføre direktivet gjennom EØS-avtalen.

Landene kan velge mellom to ulike løsninger: De kan sikre at forbruket går ned til 40 plastbæreposer per innbygger innen 2025, og/eller at posene ikke gis bort gratis av handelen.

I 2014 ble det brukt cirka 930 millioner plastbæreposer i Norge, eller rundt 180 poser per innbygger. Tidligere undersøkelser har vist at flesteparten av posene (80 prosent) brukes til å kaste husholdningsavfall, men en del ender også opp som avfall eller forsøpling i naturen.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert hvordan direktivet bør gjennomføres i Norge.

Les Miljødirektoratets anbefalinger her

– Vi mener at virkemidler som reduserer forbruket helt ned til 40 plastbæreposer per innbygger, ikke er hensiktsmessige. Da må vi enten innføre et generelt forbud eller rasjonere antall poser folk kan benytte i løpet av året. Vi mener det er mer hensiktsmessig å oppfylle direktivet gjennom å sikre at det tas betalt for alle posene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Anbefaler avgift

Dette kan gjøres ved en statlig avgift eller en forskriftsregulert plikt for handelen til å sette en pris på posene som bidrar til redusert forbruk. I valget mellom disse alternativene mener Miljødirektoratet at en avgift er smartest.

En forskriftsfestet plikt for handelen til å ta betalt for posene vil ikke stimulere handelen til å redusere poseforbruket.

– En forskriftsfesting vil tvert om fungere som en minstepris og gi handelsnæringen økte inntekter hvis de øker salget av poser, samtidig som vi pålegger husholdningene å betale handelen mye mer for plastposer enn det faktisk koster å lage dem. Vi anbefaler derfor at direktivet gjennomføres ved en statlig avgift, fortsetter Hambro.

Miljødirektoratet har ikke laget forslag til avgiftssatser, men direktivet innebærer at merkostnaden på posene må settes så høyt at det stimulerer til redusert forbruk.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

Tema