Bærum kommune, her ved miljørådgiver Anne Kristine Feltmann, var blant kommunene som fikk støtte fra Klimasats i 2016. Foto: Miljødirektoratet.

Kommuner kan søke støtte til klimatiltak

Kommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte. Opptil 150 millioner kroner skal deles ut i 2017, og søknadsfristen er 15. februar.

I 2016 fikk over 90 kommuner støtte fra Klimasats-potten, som da var på 100 millioner kroner.

– I år er potten økt til 150 millioner kroner. Det betyr enda bedre muligheter for å få støtte til smarte klimatiltak, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Les mer:

Spleiselag mellom stat og kommune

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Miljødirektoratet understreker at tilskuddet skal være et bidrag, og at kommunene selv må bidra med egeninnsats.

Må være politisk forankret

Mesteparten av pengene vil bli prioritert til tiltak som faktisk reduserer klimagassutslipp. Det kan også gis tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Fem grupper med tiltak

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  • Investering i klimavennlige transporttiltak.
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  • Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp, hjelp til å komme fra ord til handling.
  • Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Energieffektivisering, karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til støtteordninger i regi av kommune eller fylkeskommune.

Steg mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og tiltak som er et steg på veien til lavutslippssamfunnet 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann kan måtte reduseres fra dagens 10 tonn til 1-2 tonn. 

Miljødirektoratet vil prioritere ambisiøse tiltak utover minstekrav i lov og forskrift. I tillegg prioriteres klimatiltak med positive tilleggseffekter på andre miljø- og helseutfordringer, tiltak med stor overføringsverdi, med en realistisk gjennomføringsplan, og som ikke får støtte gjennom andre statlige støtteordninger.

Slik søker du

Informasjon om Klimasats, søknadsskjema etc. finner du ved å følge lenkene under.

Relaterte lenker

Kontakt:

Prosjektleder for Klimasats, Kirvil Stoltenberg, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 92437781

Seniorrådgiver Ida Bjørkum, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, telefon 99501787

Tema