Frister for rapportering til produktregisteret

Virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder til produktregisteret. Rapporteringen av årsmengder for 2015 skal gjøres i Miljødirektoratets elektronisk løsning for registrering til produktregisteret.

Virksomhet som ikke har tatt løsningen i bruk

For virksomheter som ikke har tatt i bruk løsningen i løpet av 2015 er fristen 20. februar 2016 til å ta i bruk løsningen og melde inn mengdene.

Virksomhet som har tatt løsningen i bruk

For virksomheter som har tatt løsningen i bruk kan de rapportere inn årsmengdene for 2015 så raskt som mulig, og senest innen 30. april 2016.

Utenlandske virksomheter 

Utenlandske virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret må fremdeles rapportere per papir. De har fått aktuelle lister tilsendt med svarfrist for årsrapportering 20. februar 2016.

Det jobbes med en elektronisk løsning for utenlandske virksomheter som vil bli tilgjengelig i løpet av 2016.

Elektronisk deklarering til produktregisteret

Deklarering til produktregisteret skal gjøres ved å bruke Miljødirektoratets løsning Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.

Se vår veileder for mer informasjon om hvordan du skal få tilganger til løsningen i Altinn og hvordan du kan komme i gang.

Spørsmål om rapporteringen?

Ta direkte kontakt med din kontaktperson i Miljødirektoratet eller per e-post til produktregisteret@miljodir.no.

Relaterte lenker

Spørsmål/kontakt

Hvis du har spørsmål om rapportering av årsmengder, krav til deklarering eller annet knyttet til saken kan du ta direkte kontakt med din kontaktperson i Miljødirektoratet eller per e-post.

Tema