Ny rapport om ressurseffektivitet i Europa

Mange europeiske land ser de økonomiske fordelene ved å utnytte materialressurser som metall, fossilt drivstoff og mineraler mer effektivt. Men mer må gjøres for å øke ressurseffektiviteten med strengere krav og virkemidler for energibruk, materialressurser, avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Det er hovedbudskapet i en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Rapporten "More from less – material resource efficiency in Europe" ser på nasjonale tilnærminger og virkemidler for ressurseffektivitet, og sammenligner likheter og ulikheter i politikk, strategier og mål. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse der 32 land, inkludert Norge, deltok.

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (EEA) arbeid med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Relaterte lenker

KONTAKT

Sjefingeniør Kari Aa, internasjonal seksjon, telefon 93263126