Økt overvåkning er aktuelt etter at CWD ble påvist hos en elg i Midt-Norge. Foto: Terje Kolaas

CWD funnet på elg i Norge

Den dødelige sykdommen chronic wasting disease (CWD) er påvist på ei elgku i Midt-Norge. Dette er første gang CWD er funnet på elg i Europa, og nå intensiveres overvåkingen av sykdom hos elg. 

Hva er Chronic Wasting Disease?

  • CWD hører inn under gruppa prionsykdommer som forekommer hos en rekke dyrearter, blant dem både tamme og ville hjortedyr.
  • I Europa er sykdommen kun funnet hos en rein fra Nordfjella og en elg fra Selbu.
  • Prionsykdommer rammer sentralnervesystemet, og andre kjente prionsykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.
  • Det finnes ingen behandling for sykdommen, og den er alltid dødelig.

Elgkua ble avlivet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag 12. mai, og den ble sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet som påviste sykdommen. Etter at CWD ble påvist på ei villreinsimle fra Nordfjella villreinområde i april i år, er overvåkingen av hjortedyr intensivert i Norge. Dette kan ha bidratt til at sykdommen ble funnet på elgen i Selbu.

Får kunnskap via GPS-sendere

- I 2015 ble det felt til sammen 6400 elg i trøndelagsfylkene. Flere prosjekter hvor elg er merket med GPS- og radiosendere har gitt oss mye kunnskap om hvordan det store hjortedyret bruker områdene i Trøndelag, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Enkelte elger oppholder seg i samme område året rundt, mens andre vandrer lange distanser. Det er gjerne elgene i innlandet som bruker de største områdene. Mange av dyrene her trekker fra Norge til Sverige, men vi ser også lange vandringer i dalførene i Trøndelag og nordover.

Les mer om elgens områdebruk i Trøndelag her

Byr på andre utfordringer

Elgen lever ikke i flokk, som villrein, og har heller ikke den samme klare avgrensingen i bruk av leveområder. Elgen krysser både kommune- og landegrenser, og økt overvåking vil bli aktuelt for å følge med på sykdomssituasjonen.

- Miljødirektoratet har i dag to overvåkingsprogrammer for hjortevilt; et bestandsovervåkingsprogram og et helseovervåkingsprogram. Vi vil vurdere hvordan disse kan bistå i overvåking av CWD hos elg, noe vi vil komme tilbake til før høstens jakt, sier Svarte.

Jakter i områder med CWD

Flere steder i Nord-Amerika er CWD påvist hos jaktbare hjorteviltarter, og i 2007 ble sykdommen påvist hos elg i USA. Der er det likevel vanlig både å jakte hjortevilt og spise kjøttet så lenge dyret er friskt, men myndighetene der anbefaler at jegerne tar enkle forholdsregler i disse områdene.

Mattilsynet opplyser at de ikke ser det som sannsynlig at CWD skal smitte fra dyr til mennesker, men at sykdommen er alvorlig for dyra som blir smittet.

Si fra om du ser syke dyr

Ser du en syk hjort, rein, rådyr eller elg, må du melde fra. Symptomer på sykdommen er unormal oppførsel, avmagring og hyppig urinering, noe du kan lese mer om hos Veterinærinstituttet.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har også utarbeidet en veiledning for håndtering av CWD. Den ligger på Miljøkommune.no

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Kari Bjørneraas
viltseksjonen
telefon: 952 18 088 

Tema