FNs klimapanel søker eksperter til to rapporter

Miljødirektoratet inviterer forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere og ekspertkommentatorer til FNs klimapanels arbeid med to ulike rapporter.

Den ene er spesialrapporten om 1,5-graders oppvarming. Den andre er metoderapporten for utslippsrapportering. Frist å sende inn ønske om å bidra er torsdag 8. desember for spesialrapporten om 1,5-graders oppvarming. Frist for metoderapporten for utslippsrapportering er tirsdag 6. desember.

Les mer om rapportene og prosedyrene for å melde interesse:

Tema