Fra plenum under klimapanelets møte i Mexico. Foto: IISD/ENB | Diego Noguera (http://enb.iisd.org/climate/ipcc45/28mar.html)

Disposisjoner for FNs klimapanels tre spesialrapporter er godkjent

FNs klimapanel (IPCC) arrangerte i slutten av mars 2017 et plenumsmøtet i Guadalajara, Mexico. På møtet ble disposisjonene både for spesialrapporten om klimaendringer og landarealer (SRCCL) og spesialrapporten om hav og kryosfære i et klima i endring (SROCC) gjennomgått og godkjent av panelets medlemmer.

I perioden fram mot 2022 skal FNs klimapanel utarbeide en hovedrapport, en metoderapport og tre spesialrapporter. Etter møtet i Mexico har alle tre spesialrapportene nå en godkjent struktur, og et utgangspunkt for å jobbe videre med.

For spesialrapporten om 1,5 graders global oppvarming ble første forfattermøte holdt i Brasil. Spesialrapporten skal publiseres høsten 2018.

Disposisjonen for spesialrapporten om klimaendringene og landarealer ble godkjent i Mexico i mars 2017 og skal publiseres høsten 2019.

Disposisjonen for Spesialrapporten om hav og kryosfære (is, snø og permafrost) i et klima i endring ble godkjent i Mexico i mars 2017 og skal publiseres høsten 2019.

Norge, representert ved Miljødirektoratet, bidro aktivt i diskusjonene i Mexico-møtet og fremmet blant annet viktigheten av å styrke samarbeidet mellom natur- og samfunnsvitenskap, samt å synligjøre hvordan myndighetsutøvelse kan bidra til å redusere klimautfordringene.

Hvis du vil lese mer om hva som skjedde under møtet i Mexico:

KONTAKT:

Sjefingeniør Øyvind Christophersen, seksjon for klimakunnskap, telefon 970 75 014

Seniorrådgiver Ole-Kristian Kvissel, seksjon for klimakunnskap, telefon 934 31 034

Tema