249 individer ble funnet under vårens moskustelling på Dovrefjell. Foto: Ingolf Røtvei, Oppdal Bygdealmenning

Moskusbestanden er stabil

Selv om mange kalver har dødd av lungebetennelse, er bestanden av moskus på Dovrefjell stabil. Under årets telling ble det funnet 249 dyr.

Moskus

Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. 

Det er aksept for å ha en bestand, fordi den ikke ser ut til å medføre ulemper for stedegne arter i området. 

Bestanden forvaltes i henhold til en forvaltningsplan, og i henhold til planen skal det gjennomføres en årlig telling. 

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene forvaltningen ønsker utført. I tillegg til jobben SNO-ansatte gjør i felt, kjøpes tjenester fra fjellstyrene i Dovre og i Lesja, samt Oppdal Bygdealmenning.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført tellinga sammen med Oppdal Bygdealmenning og fjellstyret i Lesja. Hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver (født i 2016). 

Tellinga viser at det lever minst 249 dyr på Dovrefjell nå, mot minst 220 dyr i fjor. Av disse er det minimum 114 voksne kyr, 25 dyr født i 2016 og 44 voksne okser. Resten er individer født i 2014 og 2015. 

– Årets resultat samsvarer godt med tellinga i 2016, fordi vi trolig ikke fant alle dyrene da, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO. 

Måles i antall kalver

Produksjonen hos moskus måles som regel i antall kalv per voksen ku, og i ulike moskusbestander i verden varierer den fra 0,4 til 1.  Under kalvetellinga i fjor sommer var tallet 0,57, noe som tilsa at det var ca. 70 kalver i bestanden. Siden da har andelen kalv per voksen ku sunket til 0,22. 

– Lungebetennelse er etter all sannsynlighet hovedårsaken til at så mange kalver har dødd, sier Bretten. 

Utvikler horn tidlig

Samtidig påpeker han at moskusen på Dovrefjell utvikler horn tidlig. Derfor har en del av de nesten ett år gamle kalvene tydelige horn og kan forveksles med ett år eldre dyr. Det betyr at antall kalver kan ligge noe høyere enn det man registrerer under vintertellingen. På samme tid i fjor ble det registrert 21 kalver. 

Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden. Det gir trolig en tilvekst på 80-90 kalver, og en bestand på ca. 330 - 340 dyr etter kalving. 

– Ut fra registreringene de siste årene, antar vi at en del av årets kalver vi dø som følge av lungebetennelse utover sensommeren og høsten, sier Tord Bretten.

 

Kontakt

seniorrådgiver Tord Bretten 
seksjon for naturtilstand fauna, Statens naturoppsyn
telefon: 959 11 774

Tema