Norges utslippsregnskap levert til FN

Miljødirektoratet har på vegne av Norge innrapportert og dokumentert det norske utslippsregnskapet, National Inventory Report (NIR), for årene 1990-2015 til FN. 

Utslippene uten opptaket fra sektoren for skog og annen arealbruk (LULUCF) var i 2015 på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som er 4,2 prosent høyere enn i 1990. Netto opptak i sektoren for skog og annen arealbruk (LULUCF) var på 24,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsjef Elin Økstad, seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 951 64 790

seniorrådgiver Nina Holmengen seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser, telefon: 481 76 877

Tjenester og verktøy