Lister over godkjente biocidprodukter

Miljødirektoratet har publisert oversikt over biocidprodukter som er godkjent for bruk i Norge. Foreløpig er det et begrenset antall produkter som har vært gjennom godkjenningsprosedyren, men listene vil utvides etter hvert som nye produkter godkjennes. De fleste biocidprodukter på det norske markedet er fortsatt tillatt brukt i henhold til nasjonale overgangbestemmelser.

Tema