Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder til produktregisteret. Rapporteringen av årsmengder for 2016 skal gjøres i Miljødirektoratets elektronisk løsning for registrering til produktregisteret.

Rapportering av mengder for 2016

Norske virksomheter kan bruke elektronisk deklarering til årsrapporteringen. De som ennå ikke har tatt løsningen i bruk og trenger hjelp til dette må ta kontakt med oss for å få veiledning.

Frist 15. mars 2017

Fristen for rapportering av mengdene for 2016 er 15. mars 2017, og gjelder for alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt til produktregisteret i henhold til dekareringsforskriften. Brev med pålegg om innrapportering innen 15. mars er sendt ut fredag 6. januar.

Utsatt frist kan gis ved behov. Ta direkte kontakt med din kontaktperson i Miljødirektoratet eller per e-post til produktregisteret@miljodir.no.

Utenlandske virksomheter

Utenlandske virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret må fremdeles rapportere per papir. De har fått aktuelle lister tilsendt med samme svarfrist. En elektronisk løsning for utenlandske virksomheter vil bli tilgjengelig i løpet av 2017.

Elektronisk deklarering til produktregisteret

Deklarering til produktregisteret skal gjøres ved å bruke Miljødirektoratets løsning Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.

Veileder: Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Relaterte lenker

Kontakt

Hvis du har spørsmål om rapportering av årsmengder, krav til deklarering eller annet knyttet til saken kan du ta direkte kontakt med din kontaktperson i Miljødirektoratet eller per e-post.

Tema