To av de tre valpene som ble observert i Elverum kommune 18. juli. Foto: Terje Håheim

Nytt ulvekull påvist

Statens naturoppsyn har mottatt dokumentert observasjon av tre ulvevalper i Kynnareviret.

  • Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt ved å spore på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer samlet inn i felt.
  • Overvåkingen inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt som ledes av Rovdata.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet på overvåkingen av ulv i Norge. Høgskolen i Innlandet er underleverandør til feltarbeidet.
  • Alle ulveobservasjoner og innsamlede skitprøver fra ulv meldes eller leveres til en lokal rovviltkontakt i SNO. Ulveobservasjoner kan også meldes inn via det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

Den 18. juli fikk Statens naturoppsyn (Miljødirektoratets feltorgan) melding om observasjon av tre ulvevalper ved en skogsbilveg i Elverum kommune, innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret.

Statens naturoppsyn har sikret skitprøver fra området, men det er fortsatt usikkert om prøvene kommer fra valpene og om de er gode nok til at Rovdata kan gjennomføre en DNA-analyse.

– Svar på opphavet får vi først når Rovdata får analysert DNA fra valpene, sier Lars Olav Lund, fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Det har vært registrert ulv i Kynnareviret hvert år siden vinteren 2004/2005. Det ble registrert valpekull i reviret 2008/2009 til 2010/2011 da tispa gikk sammen med en immigrert finsk-russisk hannulv. Året etterpå tok en ny hann over, og denne har gått sammen med tispa siden. Siden vinteren 2010/2011 har det ikke blitt registrert valpekull i reviret. Ei ny tispe ble registrert i reviret i 2015/2016, men det har ikke blitt påvist noe nytt kull før nå.

Rovdata publiserte 1. juni statusrapport med oversikt over ulvekull født i 2016. Kull født i 2017 vil først inngå i statusrapporten Rovdata publiserer neste år. Fra før er det kjent at det har kommet valpekull i Slettåsreviret og Osdalreviret i 2017.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Stein Arne Brendryen, Statens naturoppsyn
telefon: 482 59 027

Tema