Foto: Petter Bråthen, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Bukk med påvist smitte av skrantesjuke felt av Statens naturoppsyn

21. juni ble det felt to villreinbukker i Nordfjella, blant annet det GPS-merkede dyret som fikk påvist skrantesjuke tidligere denne uken.

Begge dyrene ble fraktet til Veterinærinstituttet i Oslo for videre undersøkelser.

Smitten på det syke dyret ble påvist etter at prøver tatt i forbindelse med merking ble analysert. Les mer om dette her.

Det andre dyret var en bukk med en gammel skade. Dette dyret hadde ikke skrantesjuke.

Statens naturoppsyn er Miljødirektoratets feltorgan.

Kontakt

seniorrådgiver Petter Bråthen, Statens naturoppsyn
telefon 924 07 771

Tema