Oppsynsentral og helikopterservice for kjøtt i Nordfjella

SNO går nå i gang med å tilrettelegge for egen oppsynssentral i Nordfjella i forbindelse med villreinjakta 2017. Dette vil gjøres i samarbeid med relevante lokale aktører. SNO arbeider også med å anskaffe helikopter som kan brukes til å frakte ut kjøtt fra dyr som jegere feller under jakta.

Kontakt

Petter Braaten i Statens naturoppsyn,
mobiltelefon: 924 07 771

Etter at dyret er felt må jegerne selv pakke inn sine slakt med plast ytterst og merke disse slik at andre kan hente kjøttet på avlastningsplassene. En storsekk (big-bag) for helikopteret legges som hovedregel ut på hentesteder hvor jegerne kan legge kjøttet sitt.

Henting og avlastning

Big-bags legges ut på bestemte steder der jegerne får informasjon om at det er mulig å hente. Helikopteret må lande ved et slikt sted slik at lastepersonellet kan vurdere om lasten er sikkerhetsmessig forsvarlig. Helikopteret flyr deretter med underhengende last til avtalt avlastningssted. Helikopteret har av sikkerhetshensyn ikke adgang til å ha eksterne passasjerer, som for eksempel jegere, under slike operasjoner.

Landing krever grunneiers tillatelse

Villreinutvalget har sendt brev til grunneiere med areal i Nordfjella villreinområde hvor de ba de som ikke godtar landing med helikopter på sin grunn i forbindelse med transport av kjøtt under jakta, melde fra til villreinutvalget.

Tema