Setninger til produktomtaler for biocidprodukter oversatt

ECHA har nylig publisert oversettelser til de nasjonale språkene for setninger som brukes ofte i produktomtalene (SPC). Dette er et hjelpemiddel for firmaene når de skal utarbeide en SPC i forbindelse med søknad om produktgodkjenning.

I tillegg er det tilgjengelig oversettelser av standardsetninger som skal brukes i de nye SPC-malene ved søknad om godkjenning av mus- og rottemidler som inneholder antikoagulanter.

Se oversettelsene hos ECHA

Tema