En av fire nordmenn under 30 år har en tatovering. Foto: Wikipedia/Creative Commons.

Kan bli EU-regulering av opptil 4000 stoffer i tatoveringer

Norske miljømyndigheter sentrale i arbeidet med forslag til hvordan vi kan unngå skadelige kjemikalier i tatoveringer. 

DAGENS TATOVERINGSREGELVERK

Norge har i dag et nasjonalt regelverk for tatoverings-produkter som er hjemlet i kosmetikkloven og forvaltes av Mattilsynet.

Importører og produsenter skal sørge for at produktene deres følger det norske regelverket. De må også melde sin virksomhet til Mattilsynet:

Driver du en tatoverings-virksomhet eller importerer/produserer tatoveringsprodukter, er du også ansvarlig for å være oppdatert på regelverket.

Dersom du importerer eller produserer tatoveringsfarger, har du meldeplikt til Mattilsynet.
Importører bør kreve dokumentasjon fra produsent på at fargene ikke inneholder stoffer som er forbudt etter nasjonal lovgivning og på at fargene er trygge i bruk.

Tatovører må bruke produkter som er i henhold til regelverket.

– Målet er ikke å forby tatoveringer, men å regulere kjemikaliene som blir brukt slik at det blir trygt for folk å tatovere seg. Vi oppfordrer særlig bransjen til å lese forslaget og til å følge med på høringen som forventes å starte i midten av desember, forteller Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Regulering

En av fire nordmenn under 30 år og en av ti over 30 år har i dag tatovering. I EU økte andelen tatoverte fra fem prosent i 2003 til 12 prosent i fjor.

Det finnes ikke et felles europeisk regelverk for hvilke kjemikalier som kan brukes i tatoveringer og hvilke som er ulovlige. Derfor ble det europeiske kjemikaliebyrået ECHA bedt av EU-kommisjonen om å vurdere risikoen og behovene for tiltak.

ECHA har jobbet tett med Norge, Danmark, Italia og Tyskland i utarbeidelsen av et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH.

Les forslaget her

Helseeffekter

Tatoveringer og såkalt permanent sminke kan inneholde stoffer som kan gi negative helseeffekter. Det brukes blant annet noen stoffer som i dag er forbudt i kosmetikk, kroppspleieprodukter og andre forbrukerprodukter.

Forslaget innebærer forbud og begrensninger på bruk av cirka 4000 ulike kjemiske forbindelser i tatoveringsblekk. For mange av stoffene vil det bli fastsatt konsentrasjonsgrenser.

– Det inkluderer blant annet de stoffene som i dag allerede er forbudt i kosmetiske produkter og stoffer med EU-klassifisering som for eksempel kreftfremkallende eller allergifremkallende, forteller Hambro.

Reduserer risikoen

Kun et fåtall av disse stoffene er til nå funnet i tatoveringsblekk, men de er inkludert i forslaget for å unngå at de blir brukt som erstatning for andre regulerte stoffer i fremtiden. De fleste stoffene er allerede dekket av anbefalingene fra Europarådets resolusjon om tatoveringsprodukter, som Norge og 7 medlemsland i EU har basert sine nasjonale regelverk på.

– Dette forslaget vil helt klart redusere helserisikoen ved å tatovere seg. Samtidig vil vi få et felles europeisk regelverk slik at nordmenn skal kunne besøke et tatoveringsstudio i et hvilket som helst EU-land og føle seg trygge, sier Hambro.

Helserisiko forbundet med tatoveringer som ikke er relatert til kjemikalier (for eksempel hygiene, fullstendig ingrediensliste, advarsler eller andre bestemmelser) kan fortsatt bli regulert gjennom nasjonale regelverk.

Forslaget skal nå behandles i ECHA's ekspertkomiteer for risikovurdering (RAC) og for sosioøkonomisk analyse (SEAC). Forslaget legges ut på seks måneders høring på ECHAs hjemmesider, sannsynligvis i midten av desember.

Forslaget forventes ferdigbehandlet av ECHA i løpet av 2018 og de vil så sende sin anbefaling om vedtak i saken til EU-kommisjonen, som avgjør om forbudet innføres.

KONTAKT

Mattilsynet: Seniorrådgiver Rune Jemtland
telefon: 23 21 67 93

Miljødirektoratet: Seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 95 96 13 49

Tema