Bilde fra det nylig renoverte området La Darsena ved kanalen i Milano, Italia. Foto: Maurizio Consentino, My City/EEA

Klimagassutslippene i EU gikk litt ned i 2016

Utslippene av klimagasser i EU gikk noe ned i 2016, ifølge en ny rapport om trender og framskrivninger publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i dag. Estimatene bekrefter at EU er på vei til å oppfylle målet for utslippsreduksjoner innen 2020, men større innsats er nødvendig for å nå mer langsiktige mål.

Miljøbyrået har i dag sluppet en pakke av rapporter om trender og framskrivninger. I denne inngår en vurdering hvordan EU ligger an med hensyn til å nå sine klimamål, estimater for utslipp av klimagasser i 2016 og en analyse av trender og framskrivninger for EUs klimakvotesystem (EU Emissions Trading System, ETS). Den siste delen av pakken, en vurdering av status for arbeidet med energimål, vil bli publisert senere i november.

Rapportene publiseres årlig av Miljøbyrået for å gjøre opp status for EUs og medlemslandenes arbeid med å møte klimamålene, inkludert målet om å redusere utslippene med 20 prosent innen 2020 sammenlignet med utslipp i 1990.

Les mer:

EEA og Miljødirektoratet

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet til Det europeiske miljøbyrået (European Environment Agency) med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

KONTAKT:

Spørmål om rapportene rettes til Det europeiske miljøbyrået (EEA) ved Antti Kaartinen eller Constant Brand.

Tema