Det blir befaring for statsråden og media ved Laksforsen i Vefsna 3. november. Foto: Christian Brun-Jenssen, Fylkesmannen i Nordland.

Markerer friske vassdrag i Vefsn 3. november - presseinvitasjon

Vefsna og åtte mindre elver i området er friskmeldt etter å ha vært smittet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i svært lang tid. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltar på markeringen fredag 3. november i Mosjøen.

 • Tid: Dato: 3. november 2017.
 • Sted: Fru Haugans Hotel, Strandgaten 39, 8651 Mosjøen.

Det har vært en lang og krevende vei siden lakseparasitten første gang ble påvist i Vefsna i 1978 og fram til friskmeldingen i dag. Prøvene som er tatt de siste årene viser at lakseyngelen i elvene er fri for Gyrodactylus salaris.

Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet markerer denne viktig seieren ved å samle alle som på ulikt vis skal styre hva som skal skje i Vefsna og de andre vassdragene i årene framover. Alle de som har deltatt i aksjonene for å bli kvitt gyroen er invitert til markeringen.

Befaring til Laksforsen - i felles buss

 • 8.30: Avreise med buss fra Fru Haugans Hotel. På kjøreturen til trappa i Laksforsen orienterer Plan og byggekomite Laksfors om arbeidet med å få ordnet fisketrappene.
 • 9-10: På Laksforsen viser komiteen trappa og opplegget for oppslipping av fisk. Kjører til Forsjordforsen, med informasjon om fisketrapp og system for registreringer av oppgangen.
 • 10: Kjører tilbake til hotellet i Mosjøen.

Faglig seminar - på hotellet

 • 11.00: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om forvaltning av villaks i Norge.
 • 11.20: Miljødirektoratet om arbeidet med å bekjempe Gyrodactylus salaris.
 • 11.40: Fylkesmannen om arbeidet med å ta vare på fiskebestandene
 • 12.00: Lunsj
 • 13-16: Seminaret fortsetter om veien videre etter friskmelding.
 • 19.00: Fest og feiring.

Se programmet  (Fylkesmannen i Nordland)

Relaterte lenker

Kontakt

Fylkesmannen I Nordland: seksjonsleder Tore Vatne
telefon 75 53 15 48

Miljødirektoratet: kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen
telefon: 991 62 659

Klima- og miljødepartementet: kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen
telefon: 951 05 064 

Tema