Sju moskus måtte avlives i Dovre kommune etter at de gikk seg fast mellom jernbanelinja og et sperregjerde for sau. Foto: Statens naturoppsyn

Sju moskus felt på Dovre

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet sju moskus ved Avsjøen i Dovre kommune. Dyrene gikk mellom jernbanelinja og et sperregjerde for sau.

Moskus

Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. 

Det er aksept for å ha en bestand, fordi den ikke ser ut til å medføre ulemper for stedegne arter i området. 

Bestanden forvaltes i henhold til en forvaltningsplan, og i henhold til planen skal det gjennomføres en årlig telling. 

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene forvaltningen ønsker utført. I tillegg til jobben SNO-ansatte gjør i felt, kjøpes tjenester fra fjellstyrene i Dovre og i Lesja, samt Oppdal Bygdealmenning.

– Vi vurderte et forsøk på å jage dem ut, men området moskusene sto i egnet seg ikke. Dyrene var i praksis sperret inne. Fellingen gikk raskt og rutinemessig, sier feltansvarlig for moskus i SNO, Tord Bretten.

Flokken som ble avlivet besto av en voksen okse, tre voksne kyr, to ungdyr og én kalv. Miljødirektoratet fattet vedtak om felling etter å ha tatt opp saken med de berørte fylkesmenn.

Under vårens telling av moskus ble det slått fast at det lever minst 249 individer på Dovrefjell nå, mot minst 220 individer i fjor. Uttaket vil sånn sett ikke påvirke bestanden i negativ retning.

 

Kontakt

seniorrådgiver Tord Bretten 
seksjon for naturtilstand fauna, Statens naturoppsyn
telefon: 959 11 774

Tema