Salamander fanget i forbindelse med overvåking. Foto: Miljødirektoratet

Skadelig sopp påvist i Norge

En sopp som har bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden er for første gang påvist i Norge.

Soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) er en viktig årsak til at en av tre arter av amfibier i verden er truet av utryddelse. Soppen forårsaker sykdommen chytridiomykose, som allerede har utryddet flere amfibiearter.

I forbindelse med Miljødirektoratets overvåkningsprogram for storsalamander ble det i år lett etter soppen, ettersom den er oppdaget i Danmark og Sverige.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nå for første gang påvist soppen i Norge. Soppen utgjør ingen kjent fare for mennesker.

Bekymret

Soppen er identifisert i fem dammer i Akershus ved DNA-analyser av vannprøver. Lokalitetene er spredt over et relativt stort område fra nord på Nesodden og sørover til Vestby. NINA mistenker at soppen kan finnes på flere lokaliteter.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser soppen kan ha for storsalamander og andre norske amfibiearter, men funnet er svært bekymringsfullt. Storsalamanderen og flere andre arter er allerede truet, og Bd kan gjøre amfibiene våre mer sårbare for andre påvirkninger, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Storsalamanderen er i rødlista kategorisert som nær truet (NT) og har en egen statlig handlingsplan.

I dammene forskerne har undersøkt lever det både salamander og frosk. NINA finner foreløpig ingen tegn til nedgang i salamanderpopulasjonene i de smittede dammene, men det er for tidlig å si hvilken konsekvens Bd kan ha for våre salamanderarter. Hovedverten for soppen er frosk, men her har ikke forskerne tilstrekkelig overvåkningsdata for å si noe om utviklingen i bestandene.

Ønsker å kartlegge utbredelsen

Sykdommen angriper huden på amfibiene slik at de får problemer med å regulere konsentrasjonen av vann og salt i kroppen.

– Vi vil nå samarbeide med Mattilsynet og NINA om hvordan funnet skal følges opp. I første rekke ser vi for oss videre kartlegging av utbredelsen av soppen. Vi må også se nærmere på amfibiebestandene i dammene som er infisert, sier Vangen.

Soppen finnes på det amerikanske kontinent, i Australia, Europa, sør i Asia og Afrika sør for Sahara. Det er ikke fastslått hvordan soppen har spredd seg til Norge. Les mer om dette i rapporten fra NINA.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Ingrid Regina Reinkind, viltseksjonen
telefon: 909 57 980

Tema