Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Miljødirektoratet tatt støvprøver fra ti norske husstander. Foto: Stromcarlson/Wikimedia Commons.

Miljøgifter i norske hybelkaniner

Ny rapport fra Miljødirektoratet viser at støv fra vanlige norske hjem inneholder en lang rekke miljøgifter. 

SCREENINGPROGRAMMET FOR NYE MILJØGIFTER

Skal gi oss mer kunnskap om forekomsten av lite kartlagte kjemikalier i norsk miljø. En slik tilnærming er ofte rettet mot steder der det er ventet at konsentrasjonene av aktuelle forbindelser er høyest.

Kartleggingen er kortvarig (ett til to år) og er viktig for å avgjøre egenskaper eller risiko ved «nye» forbindelser og stoffgrupper. Screening er også viktig for å skaffe grunnlagsdata som avgjør om sammenhengen kan utgjøre et problem i norsk miljø og derfor trenger videre undersøkelser, som langtidsovervåking eller tiltak for å redusere bruken av stoffene.

Data fra screening og overvåking av miljøgifter er derfor viktige når vi jobber med risikovurderinger og for å regulere stoffene gjennom internasjonale regelverk og konvensjoner.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for luftforskning (NILU) tatt støvprøver fra ti norske husstander.

Last ned rapporten her

– Resultatene er tankevekkende. Analysene viser at støvpartiklene inneholder mange miljøgifter vi jobber aktivt med å bli kvitt fordi de kan ha både miljø- og helseskadelige egenskaper, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøgiftkonferansen 2017 mandag 30. oktober - Hva er status?

I en annen undersøkelse utført av konsulentselskapet COWI ble det tatt støvprøver fra et hotell og i en møbelbutikk.

– Også her fant vi flere miljøverstinger, forteller Hambro.

En rekke mulig helseskadelige stoffer i husstøv er også funnet i tidligere undersøkelser fra Folkehelseinstituttet.

– Støvundersøkelser er nyttige fordi de viser hva slags stoffer som finnes i produkter vi omgir oss med, og som kan ende opp i miljøet vår, men for mange stoffer er husstøv en liten kilde til det vi får i oss sammenlignet med mat, sier Helle Knutsen ved Folkehelseinstituttet.

Internasjonale reguleringer

Funnene er en del av Miljødirektoratets screeningprogram som går ut på å lete etter miljøgifter på nye steder. Resultatene brukes blant annet til å bestemme hvordan vi skal prioritere miljøovervåkningen, og som dokumentasjon i arbeidet med å få på plass strengere internasjonale reguleringer.

– Norge er ingen isolert øy i verden og det er kun gjennom økt kunnskap og internasjonale reguleringer vi blir kvitt disse stoffene, sier Hambro.

Blant stoffene som ble funnet i husstøvet er det noen som stammer fra personlige pleieprodukter og kosmetikk (siloksaner), flammehemmende midler fra elektronisk utstyr (dekloran), noen kommer fra plastprodukter (deriblant bisfenol A) og fra perfluorerte stoffer som blant annet er brukt i allværsjakker og kjøkkenutstyr på grunn av sine fett- og vannavstøtende egenskaper.

Det nytter

Det er som oftest den totale belastningen av miljøgifter fra mange kilder som utgjør en trussel mot helsen vår og miljøet.

– Alle disse er verstingstoffer som er eller er på vei til å bli regulert internasjonalt. Blant de perfluorerte stoffene finner vi miljøgiften PFOA som Norge sammen med Tyskland foreslo forbud mot i EU, noe som fikk gjennomslag i fjor. Og snart kan stoffet bli forbudt i hele verden. Det viser at jobben vi gjør internasjonalt, nytter, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalieseksjonen
telefon: 959 61 349

Folkehelseinstituttet:
seniorforsker Helle Katrine Knutsen
avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi
telefon: 21 07 64 73

Tema