Helsefarlig støv og gasser kan frigjøres når man preparerer ski. Om preparering skjer ofte, særlig med glider, bør det gjøres utendørs eller i et godt ventilerte rom samtidig som man bruker beskyttelsesmaske. Foto: Tiia Monto/Wikimedia Commons.

Styrket grunnlag for forholdsregler ved skismøring

Lufta i smøretelt og boder der amatører smører ski, kan inneholde like store mengder støv og fluorstoffer som hos profesjonelle smørere. Grunnlaget for tidligere anbefalinger om ventilasjon og beskyttelsestiltak ved preparering av ski er dermed styrket.

RÅD:

Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets råd om bruk av skismøring med perfluorerte toffer:
Skipreparering bør skje utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk
Bruk beskyttelsesmaske/støvmaske med beskyttelsesklasse 2
Smørejernet bør ikke overstige anbefalt temperatur
Begrens hudkontakt og vask hendene godt etter arbeidet er avsluttet

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomført en pilotstudie hvor de har målt konsentrasjoner av støv og fluorforbindelser i lufta i smøreområder ved noen utvalgte skirenn sesongen 2017.

Nivåene som ble funnet, tilsvarer nivåene profesjonelle skismørere tidligere ble utsatt for, før beskyttende tiltak ble iverksatt.

Studien styrker grunnlaget for anbefalinger om beskyttelsestiltak for ivrige amatører ved smøring av ski som vi ga i februar i år:

Les mer om FHIs studie her

Last ned rapporten

Les også: Unngå støv og gasser fra skismøring

KONTAKT

sjefingeniør Audun Heggelund
kjemikalier
telefon: 454 28 914

seksjonsleder Heidi Morka
kjemikalier
telefon: 959 61 349

Tema