Fellingsoppdraget i Nordfjella sone 1 er nå avsluttet. Foto: Statens naturoppsyn

Statlig felling avsluttet

Statens naturoppsyn (SNO) har avsluttet fellingsoppdraget i Nordfjella sone 1. Den siste kjente flokken med villrein ble felt 25. februar, og etter det er 15 enkeltdyr skutt.

Saneringsplanen

Landbruks- og Matdepartementet besluttet å følge de faglige rådene om uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1 etter at skrantesjuke ble påvist.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv.

Målet er å begrense og om mulig utrydde skrantesjuke hos hjortevilt i Norge.

Å utrydde villreinen i sone 1 i Nordfjella var et delmål, for å kunne reetablere en frisk og stedegen stamme.

Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn, har ledet det praktiske arbeidet med å gjennomføre vedtaket.

Det statlige fellingslaget har patruljert området med snøskuter og helikopter, for å sikre at det er tomt for reinsdyr. Ingen av de siste 15 villreinene som ble felt har testet positivt for skrantesjuke (CWD). I tillegg er det tatt prøver av ytterligere sju dyr som er gravd ut etter snøskredet som gikk i Tynjadalen i februar. Disse testet også negativt for sykdommen.

Basen er sanert

– Den operative basen på Breistølen er nå sanert, og arbeidet vårt der er avsluttet. Mattilsynet har gitt retningslinjer for hvordan utstyret som ble brukt i fellingsarbeidet skal behandles, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

 Alt utstyr, bortsett fra ting med harde overflater, er nå kastet og vil bli brent av Mattilsynet. Det er kun materiell som våpen, kikkerter og elektroniske apparater som lar seg desinfisere for smitte fra CWD-prioner. Derfor er alt porøst materiale kondemnert.

Skutere ribbet og solgt

Snøskutere som er brukt i sone 1 vil bli ribbet for ski, belter og håndtak. Dette utstyret vil bli brent, mens selve skuterne vil bli desinfisert og solgt eller byttet inn.

Videre søk etter villrein i området vil foregå fra helikopter. SNO er fortsatt interessert i meldinger fra publikum om observasjoner av villrein eller spor etter villrein i Nordfjella sone 1.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Petter Braaten, seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 924 07 771

Tema