Omfang og årsak til avskoging i Norge

Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å kartlegge omfang og årsaker til avskoging i Norge. Vi skal også foreslå egnede tiltak og virkemidler for å redusere avskogingen.

Avskoging defineres som permanent endring av skog til et annet areal, når endringen skyldes menneskelige handlinger.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har kartlagt og analysert omfanget og årsaker til avskogingen i Norge for Miljødirektoratet. 

Dialog med ulike fagmiljø

Miljødirektoratet skal foreslå egnede tiltak og virkemidler for å redusere avskogingen til Klima- og miljødepartementet innen 15. mars 2018. 

Vi vil ha dialog med ulike fagmiljø i det videre arbeidet med vårt oppdrag for departementet.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Elin Økstad 
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 951 64 790

seniorrådgiver Ellen Bruzelius Backer
seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
telefon: 918 77 724

Tema