Nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer

Den 7. juni ble de nye EU-kriteriene for identifiseringen av hormonforstyrrende stoffer gjeldene under regelverket for biocider. 

Hormonforstyrrende stoff

Betegnelse på stoffer som kan påvirke hormonsystemet hos mennesker og dyr, og dermed føre til negative effekter på helse eller miljø.

Etterlikner, øker eller hemmer virkningen av kroppens naturlige hormoner.

Kan føre til blant annet reproduksjonsskader og kreft.

Dette regelverket omfatter en rekke produkter til bruk mot skadelige organismer, slik som for eksempel myggspray, rottemidler, bunnstoff til båter eller hånddesinfeksjon.

Regelverket gjelder også i Norge gjennom biocidforskriften, og dermed vil de nye kriteriene for identifiseringen av hormonforstyrrende stoffer også gjelde her til lands.

Etter kriteriene vil et stoff defineres som hormonforstyrrende dersom det påvirke hormonsystemet til mennesker eller dyr, fører til en negativ effekt på helse og/eller miljø, samt at den uønskede helseeffekten er en sannsynlig følge av hormonpåvirkningen.

Fastsettelsen av de nye kriteriene innebærer at det nå skal gjøres en vurdering av om alle stoffene som inngår i et biocidprodukt kan være hormonforstyrrende for helse eller miljø.

Samme dag som kriteriene trådte i kraft publiserte EUs kjemikaliebyrå (ECHA) en veiledning for bruk av kriteriene.

Relaterte lenker

Tema