Skipsfarten i Norge kan redusere klimagassutslippene sine betydelig Foto Helge Sunde/Samfoto

Stort potensial for kutt av klimagassutslipp innen skipsfart

Det er mulig å iverksette tiltak som reduserer klimagassutslippene innen skipsfart med 40 prosent innen 2030. Elektrifisering av passasjerskip og ferger er det enkelttiltaket som bidrar til størst reduksjon i klimagassutslippene.

Det viser en oppdatert tiltaksanalyse av miljøvennlig drivstoff og teknologi i skipsfartsnæringen. Analysen er laget av DNV GL, på oppdrag av Miljødirektoratet, og er oppdatert med flere tiltak for skipsfarten enn Miljødirektoratets siste lavutslippsrapport: Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030, som kom i 2015.

Flere tiltak vurdert

DNV GL har vurdert flere mulige klimatiltak på skip i norske farvann fra 2018 til 2030 og utslippsreduksjoner og kostnader knyttet til disse.

Tiltakene kan deles i to hovedkategorier: Miljøvennlig teknologi og energieffektivisering på nye og ombygde skip, og omlegging fra fossilt drivstoff til elektrifisering og drivstoff med lavere klimagassutslipp.

Analysen viser at det kreves en rask overgang til mer miljøvennlig teknologi og energieffektivisering av eksisterende skip dersom man skal nå 40 prosent utslippsreduksjoner i innenriks skipsfart i 2030, sammenliknet med nivået i 2015.

Ulike tiltak på ulike skip

Tiltakspakken legger til grunn at: nye, mindre ferger vil være helelektriske fram mot 2030 og nye mindre passasjerskip og større ferger vil driftes med hydrogen. Større passasjerskip bruker plug-in-hybrid vil bruke flytende naturgass (LNG). 

En del mindre skip vil benytte plug-in-hybrid teknologi, og større skip bruker (LNG).

Det vil også være behov for en del biodrivstoff dersom man skal nå 40 prosent utslippsreduksjon fram mot 2030. DNV GL legger til grunn at biodiesel gradvis fases inn i all marin diesel fram mot 2030 og at flytende biogass (LBG) gradvis fases inn i all LNG.

Resultatet er at rundt 1200 skip i norsk farvann vil seile med alternativt drivstoff eller være hel- eller delvis elektrifisert i 2030. 

Energieffektiviserende tiltak, for eksempel forbedret skrogutforming, batterihybridisering (uten mulighet for lading) og optimal bruk av autopilot, bidrar med omkring 40 prosent av utslippskuttet, og tiltakene med alternative drivstoff og elektrifisering med 60 prosent.

Elektrifisering av passasjerskip og ferger er tiltaket som bidrar med størst i reduksjon klimagassutslipp.

Relaterte lenker

KONTAKT

fagdirektør Hanne Birgitte Laird klimakvoteseksjonen, telefon: 922 22 445

rådgiver Tonje Buø seksjon for transport og luftkvalitet, telefon: 952 85 430

Tema